Lisbeth Wathne Svinø

Position

University Lecturer

Department

Music Education and Music Therapy Department

Discipline

Entrepreneurship

Contact

Email: lisbeth.w.svino@nmh.no

Research Areas / Expertise

Entreprenørskap mot kulturlivet

Forretningskompetanse - Businessfokus

Coaching og veiledning

Kommunikasjon

Background

Education

2010
Barnum Leader Lab. LIFO®-Metoden. Sertifisert i verktøy for utvikling av kommunikasjon
2010
Barnum Leader Lab. Internasjonalt lederutviklingsprogram
2008
BI. Styrekompetanse 1 og 2
2007
Forum for Kultur og Næringsliv. Styreraffineriet

2006                        Erickson College International. Trainers Training med Marilyn Atkinson.

2005 – 2006           Erickson College International. The Art & Science of Coaching. Coachutdanning.

2005                        Erickson College International. Expert Leadership & Executive Coaching.

2004                        Lindorff. Coachprogram.

2002                        Institutt for kompetanseutvikling. Regnskap/lønn.

2001                        SATS. MAMS - Mastering the Art of Membership Sales.

2000                        SATS. Personalledelse.

1997 – 1998           Norges Musikkhøgskole. Administrasjon og ledelse.

1997                        Asker kommune. Konfliktutvikling/-håndtering.

1994 – 1995           Asker kommune. Skolelederkurs.

1994                        NKS. Økonomistudiet.

1992 – 1997           Norsk Musikerforbund (nå MFO). Kurs for tillitsvalgte.

1991 – 1992           NKI. Administrasjon & Ledelse – Arbeidslederskolen.

1987 – 1988           Toho Gakuen School of Music i Tokyo. 3 mnd marimbastudier hos Keiko Abe.

1986 – 1988           Det jyske Musikkonservatorium i Århus. Solistklassen.

1986 – 1987           Musikhochschule Köln. Gjestestudent med stipend fra Rotary Foundation.

1984 – 1986           Østlandets Musikkonservatorium i Oslo. 2-årig utøvende videreutdanning.

1981 – 1984           Østlandets Musikkonservatorium i Oslo. 3-årig grunnutdanning med pedagogikk.

 

Professional experience

LISBETH WATHNE SVINØ

kombinerer sin bakgrunn som musiker og sin kompetanse som coach med erfaring fra ledelse/administrasjon og salg i næringslivet, og tilbyr ulike konsepter inn mot kultur- og næringsliv

Lisbeth er en allsidig person som orkestrerer muligheter både for enkeltpersoner og virksomheter. Utvikling og veiledning er stikkord og entreprenørskap hovedoverskrift for hennes arbeid. Grunnmuren for sin virksomhet deler hun i 4 hovedområder: Musikk, Næringsliv, Coaching/kommunikasjon og Pedagogisk virksomhet.

 

I dag

Lisbeth driver sitt eget konsulentselskap der hun bl.a. arbeider med team-/organisasjonsutvikling og lederutvikling via atferdsanalyseverktøyet LIFO® + coaching.

Hun har fagansvaret for etablererveiledning av kunstnere i Asker og Bærum og arbeider tett med Norsk Kulturskoleråd (interesseorganisasjon for kulturskoler I Norge) i større prosjekter.

 I tillegg underviser hun i entreprenørskap ved Norges Musikkhøgskole både via valgemner og som fagansvarlig for videreutdanningen ”Kulturelt entreprenørskap” - et 15 studiepoengsfag hun har utviklet.

 

Musikk

Lisbeth utdannet seg innen musikk ved universiteter og høgskoler i Norge, Danmark, Tyskland og Japan. Både som utøvende klassisk slagverker og som pedagog. Hun avsluttet studiene med debutkonserter i 1988, flyttet hjem til Norge og startet en omfattende og variert karriere som frilansmusiker og solist. Hun utøvde i mange ulike sammenhenger, også i prosjekter med skuespillere og dansere. I tillegg kan nevnes turneer med Riksteateret og Rikskonsertene, solist ved Aftenpostens Nyttårskonsert, solistoppdrag i radio og TV, veldedighetskonsert for Special Olympics i Japan. Mange urfremføringer av bestillingsverk.
Lisbeth avsluttet sin utøvende karriere rundt år 2000 p.g.a Carpal-Tunnel-syndrom i høyre hånd (lammelser i hånden).

 

Næringsliv

Parallelt med den utøvende karrieren videreutdannet Lisbeth seg innen ulike administrative fag, ledelse og økonomi. Senere også med påfyll fra fag innen styrearbeid på BI.

Dette ga henne nyttig kunnskap som hun tok i bruk etter den nødvendige karriereendringen. Hun har arbeidet bl.a. innen treningsbransjen og innen inkasso og salg. Som leder og ansvarlig både for økonomi, salg og personale, i tillegg til prosjekt- og styreledelse.

 

Pedagog og coach

Lisbeth er en meget erfaren pedagog/veileder/coach, med undervisnings- og veiledningspraksis fra musikk, coaching, salg/service og arbeidssøkerrelaterte fagområder. Hun har arbeidet med karriereveiledning og som mentor/veileder for studenter, etablerere og gründere. Hun har undervist coacher hos Erickson College og er selv sertifisert som Professional Certified Coach hos den internasjonale bransjeorganisasjonen ICF (International Coach Federation). Hun er også sertifisert i bruk av atferdsanalyseverktøyet LIFO®.

 

Norges Musikkhøgskole - NMH

Lisbeths første kurs innen forretningskompetanse ved NMH var et pilotprosjekt som ble gjennomført våren 2009 med stor suksess. Musikkhøgskolen inviterte henne så til å utvikle et valgemne på fast basis. Valgemnet ble gjennomført fra vårsemesteret 2010, og har etter flere endringer nå tittelen ”Professional Portfolio”.

I 2011 startet NMH opp en samlingsbasert videreutdanning under Lisbeths faglige ansvar. Denne videreutdanningen er nå oppgradert til 15 studiepoeng og går under navnet ”Kulturelt entreprenørskap”.