Solveig Christensen

Position

Senior Advisor

Department

Academic Affairs and Research

Contact

Phone: 23367233
Email: solveig.christensen@nmh.no
Office: FH 08

Research Areas / Expertise

 • Utdannings- og profesjonsforskning i musikk
 • Høyskolepedagogisk forskning
 • Forskningsformidling
 • Forholdet utdanning - arbeid
 • Forskerutdanningene ved NMH (både vitenskapelige og kunstneriske)

Background

Education

 • Norges musikkhøgskole (2013): Ph.D. i utdanningsforskning
 • Norges musikkhøgskole (2001): Administrasjon og ledelse, 30 sp
 • Universitetet i Oslo (2000): Cand.philol. i musikkvitenskap
 • Stavanger lærerhøgskole (1991): Cand.mag

Professional experience

 • Norges musikkhøgskole (2013-   ): Rådgiver. Ansvarsområder: forskerutdanningene
 • Norges musikkhøgskole (2009-13): Stipendiat i seksjon for musikkpedaogigkk og musikkterapi
 • Norges musikkhøgskole (2002-09): Rådgiver. Ansvarsområder: valgemner, kammermusikk, studieplaner, studentveiledning
 • Acta (2000-02): Musikkonsulent
 • Universitetet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap (1997-99): Studiekonsulent
 • Sjømannskirken i Dubai (1995-96): Assistent og organist
 • Fredheim folkehøgskole, Saltdal (1991-95): Lærer

Annet