Disputas Aslaug Louise Slette

Ph.D.-programmet - disputas

Hvordan bruker musikkstudenter gehøret på kammermusikkøvelser, og hvordan påvirker det gruppas felles forsøk på å forbedre det musikalske samspillet? Dette har Aslaug Slette undersøkt i sitt ph.d-prosjekt "Gehøret på kammermusikkøvelser".

  • Tuesday 10. June 2014
  • 12.00
  • Auditoriet

Event Details

Ph.D.-arbeidet tar sikte på å forstå gehørets rolle, betydning og kunnskapsressurs i kammermusikkøvelser.

På hvilke måter bruker musikkstudenter på bachelornivå gehøret på kammermusikkøvelser, og hvordan påvirker deres bruk av gehøret gruppas felles forsøk på å forbedre det musikalske samspillet? Dette temaet blir utforsket gjennom en casestudie med tre studentkammermusikkgrupper fra Norges musikkhøgskole.

Videoobservasjoner av deres øvelser og fokusgruppeintervju utgjør datamaterialet.

Gjennom å anlegge et sosiokulturelt perspektiv gir studien svar på hvordan ulike kunnskapsressurser fungerer som verktøy når studentene anvender gehøret på kammermusikkøvelser.

Prøveforelesning

Prøveforelesningen er tirsdag 10. juni kl 10 i Auditoriet. Tittel for prøveforelesningen kommer senere.