Musikkhøgskolens sinfonietta.JPG
Musikkhøgskolens sinfonietta

Originals

Musikkensemblene

Musikkhøgskolens sinfonietta urfremfører verk av Salvatore Frega, Christian Winther og Johan Lindvall. 

  • Friday 9. January 2015
  • 18.00
  • Lindemansalen, Norges musikkhøgskole

Participants

Sigmund Thorp (dirigent)
Musikkhøgskolens sinfonietta

 

Programme

Salvatore Frega: 
re(d)(b)lue (Uroppføring)

Johan Lindvall / Christian Winther:
«No doubts there were clocks in their homes» (Uroppføring)

Charles Wuorinen:
The River of Light (1996)     

Event Details

Salvatore Frega 

Salvatore Frega er født i 1989 og er en av Italias mest lovende yngre komponister. Til tross for sin unge alder har han vunnet flere internasjonale priser for sine komposisjoner. Verket «re(d)(b)lue» er en uroppføring og er skrevet til Musikkhøgskolens sinfonietta.

Charles Wuorinen

Charles Wuorinen (f. 1938) er en av vår tids mest originale komponister, med en verkliste som teller mer enn 260 komposisjoner. Han har skrevet balletter, operaer, vokalmusikk, orkestermusikk og kammermusikk for ulike besetninger. Hans stil er virtuos og «maksimalistisk» og han var lenge tro mot tolvtonesystemet. I de senere årene har han forlatt tolvtoneteknikken og har betraktet hele systemet som meningsløst. The River of Light (1996) er ballettmusikk og tredje del i en trilogi basert på Dantes Divina Comedia.