Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Search

STUDENT Talks #14 - Studentdrevne prosjekter

-

Er du nysgjerrig på om det bor en prosjektleder i deg? Lurer du på om din ide kan bli til et prosjekt? CEMPE inviterer til STUDENT Talks spesial - et infomøte og søknadsveiledning.

CEMPE har de siste årene lyst ut midler til prosjekter drevet av og for studenter. Dette er prosjekter som studentene selv utvikler og avvikler og skal fylle et hull studentene mener de har i utdanningen.

I 2021 ble det utviklet til et valgemne - CEMPE20 studentdrevne prosjekter, der studenten ved siden av å drive sitt prosjekt fikk undervisning i prosjektledelse, økonomi, markedsføring og kunstnerisk ledelse.

Flere av prosjektene har vokst seg store og gjort seg godt bemerket på skolen, som for eksempel Bare spell, Ensemble 3030 og NMHs Barnekonsertserie.
Hva har dette gitt skolen? Og hvilken betydning har det hatt for studenten som har deltatt?

På denne STUDENT Talksen får vi høre fra studenter som har drevet egne prosjekter og som har tatt valgemnet Studentdrevne prosjekter og vi snakker om verdien av å drive et eget prosjekt - for deg, for dine medstudenter og for NMH.


Om STUDENT Talks

STUDENT Talks er et diskusjonsforum hovedsakelig rettet mot studenter ved NMH. Formålet er ta opp aktuelle temaer som studentene selv er opptatt av og skape et rom for åpen diskusjon og meningsutveksling.

Les mer om prosjektet, STUDENT Talks.


Published: Mar 15, 2023 — Last updated: Mar 15, 2023