Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Search

Årets nye stipendiater

12 kunsteriske og vitenskapelige stipendiater bygger i høst. Prosjektene spenner over et vidt spekter.

Det vitskapelege ph.d.-programmet

Theresa Coffey, oppføringspraksis

Musikk-kurasjon og kunstnarleg identitetsdanning: oppføringspraksis for meiningsfull karriereutvekling.

Pandemien har tvinga fram eit skifte til digitale musikalske opplevingar, konkurransen er blitt globalisert, og behovet har blitt meir presserande for å utvikle dei sterke kunstnarlege identitetane som er naudsynt for å lukkast som musikar-gründer. Prosjektet utforskar musikk-kurasjon, som fremmer kunstnarleg identitetsdanning, ifølge anekdotiske bevis. Litteratur om musikk-kurasjon innan oppføringspraksis handlar om korleis musikarar bruker kurasjon uten å forklare kvifor.