Stipendiater i CERM

CERM – Senter for utdanningsforskning i musikk utvikler og gjennomfører empiriske og teoretiske forsknings- og utviklingsprosjekter om og for alle typer høyere musikkutdanning og musikkopplæring i videregående skole, kulturskole, grunnskole og det frivillige musikklivet.

Eksempler på aktuelle forskningstema kan være høyere musikkutdanning og samfunnsansvar, læringsprosesser i utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet, musikklærerutdanning og profesjonsforståelse, videregående opplæring i musikk som rekrutteringsarena, kulturskolen som kompetansesenter i lokalsamfunnet, musikkfaget i grunnskolen som oppdragelsesarena for deltakelse i kulturlivet, flerkulturelle og digitale utfordringer i uformelle læringspraksiser og ulike sjangere eller NMHs musikktilbud i andre verdensdeler som community music education.

Last updated: 16. June 2017

Nåværende stipendiater

Kim Boeskov

Kim Boeskov

Research Fellow

Music Education

Laura Dobrowen

Laura Dobrowen

Research Fellow

Music Education

Magnar Fjørtoft Engen

Magnar Fjørtoft Engen

Research Fellow

Music Education

Bendik Fredriksen

Bendik Fredriksen

University Lecturer

Music Education

imported-image

Anne Jordhus-Lier

University Lecturer

Music Education