Doctoral Research Projects

Ph.D. Programme in Music Education and Music Therapy

Ph.D. Programme in Performance Practice

 • Lars-Thomas Holm: Ludvig Irgens-Jensen (1894-1969) – fra Klaverkvintett til Symfoni i d-moll, et praktisk og kritisk vitenskapelig edisjonsprosjekt tilknyttet Musikkarv-prosjektet
 • Jan Gunnar Sørbø: Beethovens klaversonater – Rehabilitering av en tapt fortolkningstradisjon
 • Bjørnar Habbestad: Interpretasjon som skaping. Mot ein oppføringspraksis for sonisk orientert fløytelitteratur
 • Sigrid Egtvedt
 • Tor Espen Aspaas
 • Njål Ølnes: From Small Signs to Great Form
 • Ansgar Beste
 • Anders Førisdal
 • Frank Havrøy
 • Olaf Eggestad
 • Christina Kobb

Fellowship Programme in Artistic Development

Completed Projects

Last updated: 25. June 2014