Skip to main content
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Search

Ensemble LIME

Ensemble LIME er studentdrevet ensemble ved NMH, med mål om å lære om og fremme mikrotonal musikk.

Gjennom forskjellige typer musikalske samarbeid — gjennom workshops med relevante fagpersoner, mikrotonal kompetanseheving gjennom skreddersydde øvelsesetyder, og ved å rekruttere og inkludere på tvers av linjer vil ensemblet øke interessen for og styrke kunnskapen om mikrotonal musikk.

Ensemblets mål er å fremme mikrotonal musikk, både som en del av studieløpet men også for å gi erfaring videre i karrieren. Det er ikke uvanlig å se mikrotonal musikk i konsertprogram, men få har det som hovedfokus. Ensemble LIME ønsker å legge til rette for utforskning av den ikke-temperte musikk, og gi studentene nyttig erfaring og kompetanse videre i en karriere som stadig krever større breddekompetanse. I tillegg er det et ønske at prosjektet kan skape interesse og nysgjerrighet for nye harmoniske språk og uttrykk, ved å utforske ukjente tonelandskap.

Mikrotonalitet er et bredt felt derfor vil aktive diskusjoner, workshops med studenter og komponister og samarbeid med fagpersoner på feltet være viktig i prosjektet. Workshopene vil inneholde ulike intonasjonsøvelser i tillegg til arbeidet med de nyskrevne verkene, og åpner opp for en aktiv samarbeidsprosess mellom ensemblet og komponistene. Dette vil skape en arena som videre kan føre til nye spennende samarbeid.

Prosjektet er studentdrevet og blir dette året ledet av et styre bestående av leder Ida Grande Kaurin, nestleder Thorvald Bugge Helle og produsent Maren Sofie Nyland Johansen, som har ansvar for å gjennomføre prosjektet. De hyrer utøvere, dirigenter og komponister, og sørger for å planlegge prøvetid og konserter. Det gir verdifull erfaring i hvordan man drifter et større ensemble.

Articles relevant

Published: Sep 30, 2022 — Last updated: Aug 25, 2023