Morten Qvenild skrur på knotter

Goodbye Intuition – Music Through Public Reflection and the Creative Machine

Project leader:
Ivar Grydeland

Project participants:
Morten Qvenild, Sidsel Endresen

Project period:
2017 – 2020

Research centre:
NordART

Approach:
Artistic research

Topic:
Improvisation, Music technology

I dette kunstneriske utviklingsprosjektet vil deltakerne undersøke den musikalske dialogen som oppstår i møtet mellom menneske og maskin. 

Prosjektdeltakerne vil utvikle improvisasjonskonsepter som representerer ulike møter mellom menneske og maskin.Disse konseptene vil bli presentert ved flere offentlige konserter gjennom prosjektet.

Gjennom en serie laboratoriekonserter vil musikerne gjøre musikalske undersøkelser, samt dele og diskutere refleksjoner og erfaringer fra prosesser med datamaskinene.

Ved avslutningen av prosjektet samles resultatene i form av video, tekst, lyd og bilder, på en egen utstilling på den internasjonale databasen Research Catalogue.

Prosjektgruppen består av musikerne Sidsel Endresen, Andrea Neumann, Morten Qvenild og Ivar Grydeland. 

Project leader

ivar.grydeland.jpg

Ivar Grydeland

Associate Professor

ImprovisationLast updated: 6. April 2017