Musical life experience in the light of Bildung tradition

Project leader:
Einar Rusten

Project period:
1999 – 2006

Approach:
Research

Topic:
Aesthetics of music, Music didactics, Philosophy of music

Fellowship project
Ph.D. in Music Education

Musikkdidaktiske posisjoner og konsepsjoner i siste halvdel av det 20. århundre sett i et dannelsesteoretisk perspektiv.

Ph.D. Dissertation

The dissertation is available in Norwegian from the library:
Musikk som dannende virkeligheter : musikalsk livserfaring i lys av dannelsesteori

Project leader

Einar Rusten

Einar Rusten

Former employee (Ph.D. Candidate 1999– 2006)


Last updated: 11. January 2017