Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Search

Musical life experience in the light of Bildung tradition

Musikkdidaktiske posisjoner og konsepsjoner i siste halvdel av det 20. århundre sett i et dannelsesteoretisk perspektiv.

Ph.D. Dissertation

The dissertation is available in Norwegian from the library:
Musikk som dannende virkeligheter : musikalsk livserfaring i lys av dannelsesteori