The Musical Ear as Phenomenon, Discipline and Function

Project leader:
Inger Elise Reitan

Project participants:
Gro Shetelig, Anne Katrine Bergby, Victoria Cecilie Jakhelln, Ingunn Fanavoll Øye

Project period:
2008 – 2013

Research centre:
CERM

Approach:
Development work

Topic:
Aural skills, Ear training, Intonation

Aural Skills Training is central to all higher music education. Research and advancement of knowledge in this area will have important implications for active and efficient development of aural skills in music play and performance.

The GEFFF research group was started in the fall of 2009 and now includes six research projects:

  • Broen mellom gehørtrening og utøving – musikalsk analyse og aktiv lytting som grunnlag for personlig tolkning – Ingunn F. Øye
  • Broen fra emnet gehørtrening til klassisk utøving - Ingunn F. Øye (ferdigstilt 2009)
  • Sammenhengen mellom resultater ved opptaksprøven og prestasjoner i gehørtrening og i utøving – Anne Katrine Bergby
  • Oppfølging av forsøksprosjekt med tilrettelagt undervisning i gehørtrening for studenter som har fått underkjent opptaksprøven i gehør – Anne Katrine Bergby (ferdigstilt våren 2010)
  • Praktisk intonasjon for blåsere -  Anne Katrine Bergby (ferdigstilt 2009)
  • Sammenhengen mellom eget gehør og instrument – og pedagogiske konsekvenser. En studie av orkestermusikeres lytting og notelesing knyttet til det indre gehøret -  Inger Elise Reitan
  • Utvikling av ny fagterminologi innenfor fagene gehørtrening, folkesats og tradisjonskunnskap – Victoria Jakhelln
  • Mikrotonal hørelære for sangere – Gro Shetelig

Project leader

inger.e.reitan.jpg

Inger Elise Reitan

Dosent Emeritus

Aural TrainingLast updated: 10. June 2014