Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Search

Music ther­apy as an adjunct in car­di­ac device lead extrac­tion pro­ced­ures: A ran­dom­ized con­trolled trial

I denne doktoravhandlingen undersøker Blichfeldt-Ærø om bruk av musikkterapi kan redusere stressresponser for hjertepasienter under en spesifikk invasiv medisinsk prosedyre.

Musikkterapiprotokollen Facilitated Music Listening

Blichfeldt-Ærø utviklet en klinisk musikkterapiprotokoll kalt Facilitated Music Listening, med mål om å gi pasientene støttende behandling gjennom den medisinske prosedyren, basert på biopsykososiale prinsipper. Blichfeldt-Ærø presiserer teoretiske aspekter rundt utviklingen av protokollen og viser hvordan en biopsykososial tilnærming kan brukes systematisk i klinisk praksis.

Randomisert kontrollert studie

En randomisert kontrollert studie ble gjennomført for å evaluere effekter av musikkterapiintervensjonen på pasienttilfredshet, opplevd smerte- og angstnivå, bruk av prosedyremedisiner, og på fysiologiske parametere. I avhandlingen diskuteres først og fremst de primære og sekundære kvantitative resultatene av studien, men et supplerende perspektiv blir også presentert, som inkluderer kvalitative elementer av pasientenes erfaringer med musikkterapiintervensjonen.

Avhandlingen er et bidrag i arbeidet for systematisk implementering av medisinsk musikkterapi som komplementær behandling ved medisinske sykehus.

Om Blichfeldt-Ærø

Stine Camilla Blichfeldt-Ærø (f.1970) har studert musikkvitenskap, psykologi og BM GIM (Lev. II) og har mastergrad i musikkterapi. Siden 2001 har hun jobbet som musikkterapeut ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP), Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus, Norge.