Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Search

Musikk 1, 11. – 13. trinn — Ped­ago­gisk utviklingsarbeid

En samlingsbasert videreutdanning med fokus på å utvikle lærere i videregående skole (MDD) eller kulturskole som pedagoger. Søkes gjennom Utdanningsdirektoratet innen 15. mars for å få vikar- eller stipendsmidler.

Utdanningen skal gi lærere kompetanse til å gjennomføre utviklingsarbeid i egen praksis der studentene alene eller i gruppe gjennomfører et pedagogisk utviklingsarbeid for å videreutvikle sin undervisningspraksis og bevisstgjøre egen praksisteori. Studiet er samlingsbasert

Søkes gjennom Utdanningsdirektoratet innen 15. mars for å få vikar- eller stipendsmidler.

Why NMH?

A drawing of students playing on various instruments.

Published: Dec 12, 2022 — Last updated: Mar 8, 2023