Aktuelt

Musikkhøgskolen hele fasaden - web2000.jpg

CEMPE får fremragende senterstatus i fem nye år 12. desember 2017

Etter omfattende evaluering har NOKUT i dag besluttet at CEMPE får fortsette som Senter for fremragende utdanning (SFU) i fem nye år.

Cello.jpg

Education for Music Entrepreneurship 16. november 2017

Welcome to European Creative Futures’ seminar: Education for Music entrepreneurship 25-26 January 2018. The seminar is hosted by the Norwegian Academy of Music / CEMPE – Centre of Excellence in Music Performance Education, Oslo.

Profilbilde kontrabass heis

Syv nye innovasjonsprosjekter 18. september 2017

CEMPE har gleden av å støtte syv nye innovasjonsprosjekter i studieåret 2017-18. Prosjektene gjennomføres ved høyere musikkutdanningsinstitusjoner i Bergen, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Oslo. – Det er svært gledelig at CEMPE kan samarbeide om kunnskapsutvikling over hele landet, sier senterleder Jon Helge Sætre.

Jente utenfor vindu med cello original

CEMPE-seminar 2017: call for papers/workshops 27. juni 2017

CEMPE og Griegakademiet inviterer ansatte ved institusjoner med høyere musikkutdanning til å sende inn forslag til presentasjoner til nasjonalt CEMPE-seminar i Bergen 25. og 26. oktober 2017.

Royal College of Music inngangsparti

Å øve på prestasjon 22. juni 2017

Korleis kan ein førebu seg på å prestere foran eit publikum eller eit dommarpanel?

Lærer av idretten forside - lavoppløst.JPG

Lærer av idretten for å bli betre musikarar 13. juni 2017

Ein musikkstudent kan bruke 7800 timar åleine på øverommet i løpet av fem år på eit konservatorium. Korleis kan ein vite at ein brukar tida riktig, og ikkje minst halde nervane i sjakk? Johannes Lunde Hatfield har leita etter svar i idrettspsykologien.

Dette er et portrett av Tanja Orning med cello

Kunst og kommers 02. mars 2017

Entreprenørskap kan defineres som å se mulighetene og å gjøre noe med dem, sier Tanja Orning. I april gjennomføres første internasjonale konferanse om entreprenørskap i musikk på Norges musikkhøgskole.

Profilbilde kontrabass saksofon beethoven

Utlysning av stipender til studentdrevne prosjekter 21. februar 2017

SUT utlyser i samarbeid med CEMPE og NOKUT midler til studentdrevne prosjekter som bedrer utdanningene ved NMH. Prosjektene skal drives av studenter, og utføres i samarbeid med en eller flere lærere. Totalt vil 100 000 kr tildeles. Midlene kan fordeles på flere prosjekter.

Puster liv i gruppeundervisning som undervisningsform 16. februar 2017

– Mange tenker at gruppeundervisning i hovedinstrument er en ny undervisningsform. Men det er det ikke. Allerede fra 1880-tallet, i Lindemans organistskole, underviste man hovedinstrument i grupper på to. Å eksperimentere med gruppeundervisning er egentlig ikke å utvikle noe nytt, men å vende tilbake til noe opprinnelig, sier senterleder for CEMPE Jon Helge Sætre.

Bygger fellesskap rundt undervising 16. februar 2017

Nye møteplassar og insentiv gjer at lærarar kan dele kunnskap og erfaringar og undervising på andre måtar enn før. bioCEED og CEMPE har ulike utgangspunkt, men som Senter for framifrå utdanning arbeider begge med lærarkultur og har tydelege fellestrekk.

Student med pauker foran en dekorativ vegg på Musikkhøgskolen

CEMPE utlyser innovasjonsmidler 2017 31. januar 2017

CEMPE utlyser for tredje gang midler til prosjekter hvor lærere i alle fag kan søke. Utlysningen er åpen for lærere fra alle norske utdanningsinstitusjoner med utøvende musikkutdanning.

hender-cello.jpg

Øving og prestasjonsforberedelser i det interaktive rom 18. januar 2017

Johannes Lunde Hatfield har nylig mottatt 500.000 kr fra Norgesuniversitetet til prosjektet «Øving og prestasjonsforberedelser i det interaktive rom». Prosjektet vil stå sentralt i CEMPEs videre utforsking av undervisning i øving.

Profilbilde kontrabass beethoven

Frokostseminarer våren 2017 11. januar 2017

Frokostseminarene arrangeres fire torsdager våren 2017, i regi av CEMPE. Det blir servert kaffe/te med enkel bevertning.

The blues and the abstract youth

Avansert videoanalyse gir ny dybde i dirigentutdanningen 17. november 2016

Universitetet i Stavanger (UiS) har tatt i bruk toppidrettens videoanalyseverktøy i dirigentutdanningen. I et CEMPE-støttet prosjekt har UiS sett på bruken av iPad og videoanalyse-app i undervisningen av bachelorstudenter i dirigering.

Liz Lerman.jpg

Utfordrer lærerrollen med human undervisningsform 04. november 2016

Når Liz Lerman bes om å beskrive hvordan metoden «Critical Response Process» ble til, blir det tydelig at summen av hennes erfaringer som danser, koreograf, lærer, kollega og ektefelle har vært avgjørende. Det kan forklare hvorfor hun anser metoden som en human undervisningsform - og hvorfor ektemannen trekkes frem som en viktig inspirasjonskilde.

Kammermusikk kvadrat

Call for Proposals: Joint Research Centres Conference NMH November 1 – 3, 2017 07. oktober 2016

What does the future look like for the musician in society?

Steve Reich 2.jpg

Dialog og balanse 30. september 2016

– Det å være en institusjon betyr kanskje i utgangspunktet at man er litt treig, sier Jon Helge Sætre, førsteamanuensis i musikkpedagogikk på Musikkhøgskolen og leder av  CEMPE. Men så veldig treigt er det vel ikke å samarbeide med laptopmusikere o g den eksperimentelle Punktfestivalen?

Profilbilde slagverk cymbal

Frokostseminarer høsten 2016 12. september 2016

Frokostseminarene arrangeres tre torsdager høsten 2016, i regi av CEMPE. Det blir servert kaffe/te med enkel bevertning.

Samspel i møte mellom sjangrar 01. august 2016

Kva krev verksemd med sjanger-crossover av musikarane som er involverte? Kor inngåande forståing for kvarandre sine sjangrar treng dei å ha? Og kven skal ”gi seg”?

Et risikoprosjekt 28. juni 2016

Trenger vi å risikere mer i den nye musikerrollen? – Det korte svaret på det er ja, definitivt, sier Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole. I The Pavilion har studenter blitt utfordret til å eksperimentere både med det musikalske verket og sin egen rolle som musikere.

Profilbilde slagverk cymbal

Musikalske vaner – personleg uttrykk eller klisjear på tomgang? 24. juni 2016

Korleis kan ein skapande musikar ta fatt i eigne manglar og i staden bruke vanene som eit materiale ein kan vidareutvikle?

Bandøving

Symposium om høyere musikkutdanning 10. juni 2016

Universitetet i Agder og CEMPE  inviterer til et symposium 31. august og 1. september 2016 i Kristiansand. Symposiet arrangeres i samarbeid med Punktfestivalen, og har som formål å skape en arena for samtale og erfaringsutveksling om høyere musikkutdanning. 

Saksofonist Ida Rønshaugen, portrett

Hvordan bruker musikere mental trening? 20. mai 2016

Masterstudent Ida Rønshaugen Bredeveien har utforsket hvordan jazzsaksofonister bruker mentale teknikker i sin øving.

Rob m KORK f Ole Kaland.jpg

Inviterte til måneskinnskonserter i skogen 10. mai 2016

Som masterstudent ved Norges musikkhøgskole ønsket Tabita Berglund å utfordre den klassiske, tradisjonelle konsertformen. Hun inviterte sitt publikum ut i skogen på en serie med måneskinnskonserter.

Profilbilde musikkteknologi

Innovasjonsmidler til digital undervisningsstøtte 27. april 2016

Årets innovasjonsmidler fra CEMPE går til utviklingen av en interaktiv app for opplæring av kordirigenter og en nettbasert tjeneste for arbeid med repertoar i hovedinstrument. Ragnar Rasmussen (UiT) og Julius Pranevicius (NMH) mottar til sammen 100.000 kr til sine prosjekter.

Kvinnelig student sitter sammen med andre ved et bord i kantina på Norges musikkhøgskole. Ler til dem som sitter på andre siden av bordet.

Stipend til to masterstudenter 25. april 2016

NOKUT har via CEMPE tildelt masterstipender på totalt 50.000 kr til to studenter ved Norges musikkhøgskole. De to skal henholdsvis utforske mental øving hos jazzmusikere og arbeidslivskompetanse hos norske musikkstudenter i møte med et komplekst arbeidsliv. 

Foajeskjerm_Rob_Waring_60_13.1.17.jpg

Kunsten å lage et godt prosjekt 15. april 2016

CEMPEs åttende frokostseminar i serien «Det hjelper ikke bare å være god til å spille» tok for seg det å lage prosjekter der kunsten får utvikle seg på sine egne premisser. For mange musikere og komponister betyr det å jobbe i spenningsfeltet mellom kunstnerisk fleksibilitet og strukturering av eget prosjekt.

Tanja Orning

På vei mot en ny musikerrolle 14. april 2016

Arbeidslivet for musikere er i forandring. Det vil bli færre faste jobber i fremtiden, og flere musikere må skape sin egen arbeidsplass. Tanja Orning vil utforske hvilke kvalifikasjoner som er nødvendig for å klare seg i et globalisert arbeids- og musikkliv i endring.

Foajeskjerm_Torrence_19.1.17_2.jpg

CEMPE utlyser innovasjonsmidler 2016 17. mars 2016

CEMPE utlyser for andre gang midler til prosjekter hvor lærere i alle fag kan søke. Utlysningen er åpen for lærere fra alle norske utdanningsinstitusjoner med utøvende musikkutdanning.

Publikasjon om å lære sammen 11. mars 2016

Å lære sammen er forsøk med gruppeundervisning som supplement til individuell undervisning på hovedinstrument. Rapporten beskriver seks forsøk med gruppeundervisning som er gjennomført av lærere på Norges musikkhøgskole.
 

Kunst versus kommers

Studenter må ta ansvar for egen karriere 25. februar 2016

Fremtidens musikerrolle i en klassisk musikkbransje i endring - dette var tema for CEMPEs sjette frokostseminar i serien «Det hjelper ikke bare å være god til å spille». Ingrid Røynesdal og Tanja Orning understreket at studentene må ta ansvar for egen karriere.

samspill med pc

Frokostseminarene fortsetter i 2016! 26. januar 2016

Hvordan leve av musikk? Frokostseminarene i regi av CEMPE fortsetter våren 2016. Få tips om å utvikle en idé til en ferdig sceneopptreden, om markedsføring og hvordan du søker penger og styrer egen økonomi .

Fri improvisasjon til stumfilm 08. januar 2016

Klarinett-student Marie Rotevatn har hatt en spesiell konsertopplevelse i Leipziger Jazztage. Som praksisstudent i Det norske blåseensemble fikk Marie sammen med orkesteret friimprovisere musikk til stumfilmen Nosferatu fra 1922.

Pianotime

Mesterklassens muligheter 06. januar 2016

Mesterklasser er en spesiell undervisningsform, hvor en student blir undervist av en lærer som ikke kjenner vedkommende, og undervisningen skjer foran et publikum som også formodes å lære noe. Hva får egentlig studentene ut av å delta i mesterklasser?

saetre-tornquist.jpg

- CEMPE skal være en spydspiss både nasjonalt og internasjonalt 27. november 2015

Ny CEMPE-leder vil tenke nytt rundt musikkutdanning, men samtidig ta vare på det beste i tradisjonene.

Kenny Werner by Alessandra Freguja

Åpen forelesning med Kenny Werner 11. november 2015

Den verdensberømte jazzpianisten Kenny Werner holder en åpen forelesning på Norges musikkhøgskole 3. desember. Forelesningen er gratis og åpen for alle.

En fiolinist formes om 09. oktober 2015

Er det mulig å lære seg å spille et instrument på nytt? Dette er historien om hvordan fiolinstudenten Sander Tingstad og professor Morten Carlsen jobbet sammen og begynte forfra.

Ingrid Maria Hanken

CEMPE: - Målet har vært å bygge et felleskap rundt undervisningen 08. oktober 2015

Ingrid Maria Hanken var sentral som leder for CEMPE i senterets to første år. I dette intervjuet reflekterer hun over hva det vil si å starte opp et nytt senter og hva CEMPE oppnådde den første tiden.

Bøker

CEMPE i internasjonalt forskningsprosjekt 28. september 2015

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) har takket ja til å delta i et internasjonal forskningsprosjekt om sentre for fremragende utdanning.

Øving på tvers av sjangrar 08. juni 2015

Føremålet for prosjektet Øving på tvers av sjangrar er å dele øvetilnærmingar og –metodar på tvers av sjangrar og fagområdar, for saman å utforske og utvikle nye slike tilnærmingar eller metodar. 

Forslag til mandater og instrukser

Verdifulle erfaringer fra Community Engagement Lab i USA 03. juni 2015

Kjell Tore Innervik og Brit Ågot Brøske Danielsen deltok i august 2014 på et kurs i regi av Community Engagement Lab (CEL) i Burlington i Vermont, USA.

Sang lysere

Tildeling av innovasjonsmidler fra CEMPE 21. mai 2015

CEMPE har tildelt innovasjonsmidler på inntil kr. 50.000 til fire utviklingsprosjekter for studieåret 2015/2016. Midlene skal brukes til å utforske og utvikle utdanning i musikkutøving på høyt nivå.

Profilbilde papirhatt

Studenter med perspektiv på musikerlivet 13. mai 2015

For en utøvende musiker er det, uavhengig av yrkeskarriere, alltid viktig at det kreativt skapende ligger i bunnen. Uansett om man arbeider som frilansmusiker på heltid eller tar honorerte oppdrag ved siden av fast jobb, er det i tillegg nødvendig med en viss kjennskap til den forretningsmessige siden av virket.

Hørselstest januar 2017

Samarbeidslæring gjennom Critical Response Process 15. april 2015

Eierskap til egen kunstnerisk utvikling og identitet er viktig for at musikkstudenter skal bli selvstendige og kreative musikkutøvere.

NMH-2014-9948

Hva skjer når studentene får ansvar for undervisningen? 14. april 2015

Gruppeundervisning i hovedinstrument kan foregå på ulike måter. Ett trekk som er felles for mange modeller, er at studentene skal lære av hverandre, enten ved å veilede og bli veiledet av sine medstudenter eller ved å aktivt observere den veiledningen læreren gir på gruppetimene.

Studenter kollokvie

CEMPE utlyser innovasjonsmidler 23. mars 2015

Utlysningen er åpen for lærere fra alle norske utdanningsinstitusjoner med utøvende musikkutdanning.

Kulturtrøkk i Hammerfest

KULTURTRØKK i Hammerfest 06. mars 2015

KULTURTRØKK i Hammerfest bidrar til verdifulle erfaringer for masterstudenter ved NMH.

kullberg.jpg

Masterstudenter i dialog 07. januar 2015

Studenter på utøvende master deltar i samtaler med kultursektoren.

Kammermusikk kvadrat

Innblikk i en gruppetime: Studenter som veiledere for hverandre 13. oktober 2014

Å undervise studenter i grupper åpner muligheten for at de kan være ressurser for hverandres læring. Dette illustreres i et utdrag fra en observasjon i en av professor Julius Pranevicius’ gruppetimer.