"My Concept of playing Cymbals"

Bjørn Løken, universitetslektor i slagverk ved Norges musikkhøgskole, har utviklet et nettbasert undervisningsopplegg for cymbalspill som bidrar til å utvide handlingsrommet i hovedinstrumentundervisning.

Undervisningsopplegget er kalt «My concept of playing cymbals» og består av en serie instruksjonsvideoer som gir slagverkstudenten eller slagverkeren mulighet til å studere ulike cymbalteknikker på egen hånd. - Gjennom mange år har jeg jobbet med å finne fram til et konsept for hvordan jeg på en pedagogisk måte kan presentere hvilke teknikker jeg bruker når jeg spiller a2-cymbaler. Instruksjonsvideoer viste seg å være et godt format, forteller Løken.

Målet med instruksjonsvideoene er å presentere fagstoffet på en enkel og skjematisk måte, slik at det kan brukes som grunnlag for å utvikle mottakerens egen teknikk og grunnforståelse av å spille cymbaler.

Ulike slagteknikker for ulike klang

Løken forteller at slagrepertoaret han bruker når han spiller cymbaler har oppstått gjennom behovene for å uttrykke forskjellige klanglige aspekter i musikken som han har vært med på å spille gjennom alle årene som musiker i de profesjonelle orkestrene i Norge. - Konseptet, eller rettere sagt de konseptuelle slagene jeg har utformet, har oppstått som et resultat av å forsøke å formidle et fundament for å utvikle det tekniske repertoaret i cymbal-spill, sier Løken. 

Prosjektet startet egentlig så tidlig som i 2010, etter en forespørsel fra Manuel Hofstaetter, som på den tiden gikk masterstudiet ved Griegakademiet i Bergen, og spilte i Bergen Filharmoniske Orkester (BFO). Hofstaetter ønsket å bruke Løken sitt cymbalspill som utgangspunkt for sin masteroppgave, så i samarbeid med BFO sin soloslagverker Peter Kates lagde de en serie videoer der Løken presenterte sin cymbalteknikk. Masteroppgaven fikk tittelen Orchestral Cymbal Playing (2011) og dokumenterer Løken sine cymbalteknikker grundig.

-  Vi fikk også laget noen høyhastighetsvideoer som viste hvordan cymbaler endrer frekvensomåde ved forskjellige slagteknikker. Tre av disse videoene er med i «My Concept of Playing Cymbals», forteller Løken.     

(saken fortsetter under videoene)

Du finner alle 12 videoene her

Studentene tester ut

Høsten 2016 var alle de 12 instruksjonsvideoene i «My concept of playing cymbals» klare. Løken hadde på det tidspunktet forberedt sine studenter ved å sette dem inn i sine teknikker for cymbalspill. Instruksjonsvideoene skulle de deretter ta i bruk for å repetere og få videre veiledning.  

Studentene som brukte instruksjonsvideoene var generelt veldig begeistret, særlig over mangfoldet videoene viser av moderne cymbalspill. Som en av studentene sier: - Det er veldig godt å ha en video som gjengir bevegelser, slik at en lettere kan se hvordan de ulike konseptslagene skal gjennomføres. 

Flere studenter understreker verdien ved at videoer alltid er tilgjengelige: - Det å ha et forklarende videoopptak som en referanse når man skal lære nye teknikker synes jeg er veldig fordelaktig. På den måten kan jeg når som helst går tilbake til videoen for å få repetert noe jeg lurer på, sier en student. Mens en annen påpeker verdien i å kunne spole frem og tilbake, se akkurat det man lurer på «hundre ganger», og til og med se det i sakte film. 

En student mener det er spesielt betryggende å ha videoundervisning i kombinasjon med vanlig undervisning, slik at det er lett å stille spørsmål om det man lurer på. En annen student supplerer dette ved å si at ulempen med videoene er nettopp at du ikke få umiddelbar tilbakemelding fra lærer på slaget, så man blir «sin egen lærer», noe som også kan være positivt. Flere av studentene nevner for eksempel at de har gjort egne opptak og sammenliknet med Løken sine. 

Løken har fortsatt å utvikle prosjektet, og det er stadig interesse for undervisningsvideoene.

Sist oppdatert: 8. mai 2018