12 utviklingsprosjekter er i gang

En vesentlig del av musikkstudier består av undervisning i hovedinstrument og studentenes selvstendige øving på hovedinstrumentet.

Det er derfor viktig at denne undervisningen fungerer optimalt og at studentene vet hvordan de skal øve. Derfor er to prosjektgrupper i CEMPE nå i gang med hele 12 utviklingsprosjekter. Disse er direkte knyttet til instrumentalundervisning på NMH, noe som betyr at erfaringene høstes i nært samarbeid med studentene.

Hovedinstrumentundervisning

Den ene prosjektgruppa har Hovedinstrumentundervisning som tema, og her er det seks lærere fra NMH som deltar i studieåret 2014/2015: professor Svein Bjørkøy, førsteamanuensis Mona Julsrud og førsteamanuensis Kristin Kjølberg som alle underviser i sang, samt Jens Harald Bratlie (klaver), professor Morten Carlsen (bratsj) og professor Julius Pranevicius (horn). Prosjektleder Ingrid Maria Hanken forteller:

Ingrid Maria Hanken

Målsettingen er å utforske ulike måter å kombinere gruppe- og individuell undervisning på, innenfor rammen av hovedinstrumentundervisning. Vanlig praksis er at hovedinstrumentundervisningen foregår en-til-en, men gruppeundervisning gir også mulighet for at studentene kan være ressurser for hverandre. Flere av utviklingsprosjektene tar også utgangspunkt i at undervisning er noe som utvikles i fellesskap mellom studenter og lærere. Utforsking av aktiv studentdeltakelse vil dermed stå sentralt.

Undervisning i øving

Den andre prosjektgruppa har Undervisning i øving som tema, og her deltar også seks lærere fra NMH: førsteamanuensis Jorunn Marie Bratlie (klaver), professor Morten Carlsen (bratsj), professor Peter Herresthal (fiolin), førstelektor Matz Pettersen (obo), professor Isabelle Perrin (harpe), og professor Julius Pranevicius (horn). Sammen med noen av sine studenter skal de utforske fysiske og mentale aspekter ved øving. Prosjektleder professor emeritus Harald Jørgensen forteller:

Harald Jørgensen

Temaene ”kropp” og ”hode” vil dekke bredden av prosjektene, og de mer avgrensede temaene ”forebygging av muskelskader” og ”mental trening” vil få en viktig plass. For det muskulære vil vi knytte oss til fagpersoner innenfor fysioterapi og naprapati, for sammenhengen mellom det muskulære og det mentale har vi kontakt med fagpersoner innenfor Alexanderteknikk, mens for den mentale treningen knytter vi oss til en doktorgradsstipendiat på NMH, samt kontakter på Toppidrettssentret og Norges idrettshøgskole. 

Begge prosjektene går over flere år, noe som betyr at nye lærere slipper til med nye utviklingsprosjekter neste studieår. Målet er å avdekke temaer og undervisningsformer som etter hvert kan inngå i den regulære undervisningen.

Sist oppdatert: 18. august 2014