Profilbilde cello undervisning Truls Mørk gøy

Invitasjon til bidrag: AEC og CEMPE konferanse. Fristen er gått ut.

AEC og CEMPE inviterer til konferanse om læring og undervisning 24-26. oktober 2018 ved Norges musikkhøgskole. Tittelen på konferansen er «Becoming musicians: student involvement and teacher collaboration in higher music education».

Den europeiske assosiasjonen for musikkonservatorier (AEC) og Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) inviterer kollegaer og studenter til å sende inn forslag til bidrag til konferansen Becoming musicians: student involvement and teacher collaboration in higher music education. Konferansen arrangeres for å feire CEMPEs fem første år. Samtidig markerer konferansen etableringen og det begynnende arbeidet til AEC og CEMPE-plattformen Learning and Teaching in Music Performance Education (latimpe).

Tema for konferansen

Studentinvolvering har de siste årene vært et sentralt tema i høyere musikkutdanning. Mange argumenterer for at studenten selv bør være den sentrale agenten i sin læringsprosess. Flere mener at lærere og høyere utdanningsinstitusjoner bør arbeide for å myndiggjøre studenter og involvere dem mer aktivt. Student-orientert, student-aktiv eller student-sentrert læring har blitt vanlige begreper. Samtidig trer lærersamarbeid frem som et viktig tema i høyere musikkutdanning. I mange tilfeller henger lærersamarbeid og studentinvolvering også sammen. Men hva betyr disse begrepene? Hvordan ser en «student-sentrert» praksis ut, og hva samarbeider lærere om? Hvilke fordeler har det å involvere studenter mer aktivt og å øke lærersamarbeid? Hva innebærer studentinvolvering og lærersamarbeid i læringskontekster som spenner fra en-til-en-undervisning til tverrfaglige praksiser eller praksiser på tvers av institusjoner?

Dette er noen av spørsmålene konferansen ønsker å belyse. Vi ønsker velkommen bidrag som tar opp disse spørsmålene eller andre spørsmål som er relevante for konferansens tema. Presentasjoner kan for eksempel være av en praksis eller et studieprogram, av prosjekter, forskning eller teori. Vi søker bredde i både presentasjoner og deltakere.

Detaljer om presentasjoner

Alle presentasjoner skal være på engelsk.

Varighet

Presentasjoner: 20 minutter etterfulgt av 10 minutters diskusjon.
Workshops og paneldebatter: 1 time. 

Innsending av forslag

Bruk denne malen for å skrive et sammendrag (på engelsk). Send forslaget som et Word-dokument til cempe2018@nmh.no.

Forslag vil vurderes ut fra deres relevans for konferansens tema, betydning og originalitet. Presentasjoner som inkluderer levende musikk er velkomne.

Frist for innsendelse

9. mai 2018 (Fristen er gått ut)

Reisestøtte

Deltakere som presenterer kan søke om økonomisk støtte til å dekke utgifter til reise og overnatting i forbindelse med konferansen, i tillegg til konferanseavgiften. Vennligst fyll ut dette skjemaet og følg instruksjonene som står beskrevet der. Send det som et Word-dokument til cempe2018@nmh.no sammen med sammendraget ditt.

For reisestøtte prioriteres deltakere med lange eller dyre reiseruter, studenter, deltakere som ikke får støtte av en institusjon, eller som er i en utfordrende økonomisk situasjon.

 

Registrering for konferansen vil åpne senere.
 

Les mer om AEC

Sist oppdatert: 20. mars 2018