Andre keynote til AEC og CEMPE konferansen: Lars Brinck

Vi er stolte over å annonsere førsteamanuensis Lars Brinck som keynote ved AEC og CEMPE konferansen i oktober.

Lars Brinck (ph.d.) vil holde den andre keynoten ved konferansen Becoming musicians – student involvement and teacher collaboration in higher music education som finner sted 24.-26. oktober 2018 ved Norges musikkhøgskole.

Brinck er leder av Forsknings- og utviklingsenheten ved Rytmisk musikkonservatorium i København. Hans forskningsfelt inkluderer læring, undervisning og pedagogisk ledelse, og han er særlig opptatt av populærmusikk, jamming, spontan musikalsk kommunikasjon og læring som et relasjonelt fenomen. I sin forskning anvender han ofte situert læringsteori og sosial praksisteori som analytiske perspektiver, og undersøker foranderlige relasjoner mellom mennesker og verden, ofte på tvers av kunstneriske og pedagogiske områder.

I sin keynote kombinerer Brinck disse temaene og vil presentere et pågående forskningsprosjekt med tittelen Learning through collective creative processes – a dialectic perspective. Vi tenker ofte på det å komponere et musikalsk verk eller å skrive en sang som en individuell oppgave. Men innenfor populærmusikken blir størsteparten av sanger komponert og arrangert gjennom samarbeid. Hvordan påvirker dette arbeidet den individuelle musikerens utvikling? spør Brinck.

Han har observert to danske rockeband med en spesiell interesse for kollektive komposisjonsprosesser. I prosjektet kombineres en situert læringsteorianalyse av musikernes skiftende deltakelse med verkanalyse. Langvarige parallelle analyser undersøker hvordan endringer i musikken henger dialektisk sammen med endringer i musikernes deltakelse i disse prosessene. Målet er å bidra til økt forståelse av kollektive kreative prosesser – også som læringsprosesser.

Brinck har flere internasjonale publikasjoner i tidsskrift og bøker. Han er fagfelle for en rekke nasjonale og internasjonale tidsskrift og forlag.

Brinck har også omfattende erfaring som komponist og pianist.

Sist oppdatert: 23. juli 2018