Avansert videoanalyse gir ny dybde i dirigentutdanningen

Universitetet i Stavanger (UiS) har tatt i bruk toppidrettens videoanalyseverktøy i dirigentutdanningen. I et CEMPE-støttet prosjekt har UiS sett på bruken av iPad og videoanalyse-app i undervisningen av bachelorstudenter i dirigering.

Dirigering og video

Videoanalyse av prøver og konserter er utbredt i alle dirigentutdanninger og er en godt etablert arbeidsform. Det er flere grunner til dette. For det første er dirigering visuelt og gjengis derfor godt på video. For det andre er dirigentstudentenes podietid dyrebar. Ved å vente med instruksjonen til etter at praksisen er over skusler vi ikke bort verdifull podietid. Og gjennom systematisk etterarbeid med videoanalyse av praksisen, og ved å analysere ulike aspekter ved det dirigentfaglige, kan vi hente ut maksimalt læringsutbytte av den podietid som er til disposisjon.

For det tredje er dirigering ledelse – og dette må også trenes. Derfor er det ofte hensiktsmessig at dirigentlæreren ikke forstyrrer samspillet mellom dirigent og ensemble underveis i praksisen, men venter med sine tilbakemeldinger til man analyserer i etterkant.

App fra idrettens verden

Eksempelbilde fra Dartfish
ksempelbilde fra Dartfish

I utviklingen av UiS’ videreutdanningsprogram «Digitale dirigentstudier» , som ble lansert i 2015, fremkom det et ønske om og behov for å finne analyseverktøy som ville styrke kommunikasjonen mellom lærer og student. I disse nettstudiene foregår enetimene i dirigering via videosamtale. Vi ønsket å kompensere for videokonferansens kommunikasjonsmessige begrensinger ved å styrke den visuelle kraften og effektiviteten i videoanalysen.

Vi var på jakt etter følgende funksjoner:

  • «Telestrator-grafikk» - muligheten til å tegne fri grafikk oppå et videobilde.
  • Enkel og funksjonell videobehandling, herunder spoling frem og tilbake og bokmerker.
  • Avspilling i ulike hastigheter. Uten at tonehøydene endres.
  • Muligheten til å legge inn kommentarer – både skriftlige og muntlige.

Etter en periode med testing av ulike plattformer falt avgjørelsen på Dartfish , som er en av markedslederne innen videoanalyse for toppidrettsutøvere. UiS har valgt en løsning som er sentrert rundt iPad og en app fra Dartfish.

Bruk av Dartfish i tradisjonell undervisning

Etter at vi hadde etablert «Digitale dirigentstudier» og hadde utviklet en metode for bruk av Dartfish-appen i våre nettbaserte studier, oppsto spørsmålet om dette er noe også for den ordinære utdanningen, ikke bare for bruk i nettbasert undervisning? Et pilotprosjekt, støttet av CEMPE, ble gjennomført i studieåret 2015-16 der tre dirigentstudenter i UiS’ bachelorprogram fikk hver sin iPad med Dartfish-app. De tre har brukt appen både i forbindelse med egenøving og i enetimene. De har brukt iPaden til å filme all praksis, både mesterklasser, prøver og konserter, og de har brukt Dartfish som verktøy i analysene, både egne analyser og sammen med lærerne i enetimene.

Dirigentstudent Guro Haugli mener hun har hatt god nytte av å bruke digitale verktøy i videoanalysen. - Det å bruke video til å analysere og kunne se i detalj hva man selv gjør i etterkant av selve øvelsen er en viktig del av mine dirigentstudier. Det har vært merkbar forskjell på å bruke iPad med Dartfish og å bruke vanlig videokamera. Den funksjonen i Dartfish som gjør det mulig å spille av i sakte film har vært spesielt nyttig for meg, i tillegg til muligheten til å zoome inn på bildet og å kunne tegne i det, sier Guro.

«Det å bruke video til å analysere og kunne se i detalj hva man selv gjør i etterkant av selve øvelsen er en viktig del av mine dirigentstudier» (Guro Haugli).

iPad som arbeidsstasjon

Studentene har i en viss grad utviklet individuelle vaner og behov i bruken av iPad og app. Muligheten til avspilling i ulike hastigheter blir ofte trukket frem, og de effektive og enkle scrolle- og spolefunksjonene gjør at arbeidet flyter godt. Noen av studentene trekker også frem grafikkmulighetene og zoom. Dessuten viser det seg at studentene gjør iPaden til sin foretrukne arbeidsstasjon og bruker den til å spille av musikk og til å lese partiturer i appen Forscore.

 

Lærer Trond Korsgård og student Marte Rolfsen ved UiS.
Lærer Trond Korsgård og student Marte Rolfsen ved UiS.

Førsteamanuensis i dirigering ved UiS, Trond Korsgård, er blant de som har brukt Dartfish mest i undervisningen, både som lærer for de digitale studentene og som lærer for bachelorstudentene i den ordinære dirigentutdanningen. Han mener at appen er en berikelse. - Vi jobber selvsagt like mye med å se det overordnede bildet som før, altså å diskutere kunstneriske valg, prøveteknikk, instruksjon og kommunikasjon, sier Korsgård. - Her er Dartfish og iPad et praktisk og nyttig verktøy som gjør at undervisningen flyter godt, og sånn sett har den bidratt positivt til studiekvaliteten.

Nye muligheter og ny dybde

Erfaringen blant dirigentlærerne som har jobbet med å undervise dirigentteknikk er at appen virkelig gir nye muligheter og ny dybde i undervisningsmetoden. Kombinasjonen av grafikkfunksjonene, zoom og avspilling i ulike hastigheter gjør det vesentlig enklere å kommunisere rundt dirigenttekniske problemstillinger med studentene. - Jeg bruker Dartfish stadig oftere og mer integrert i undervisningen til bachelorstudentene, sier Korsgård. - Bokmerkefunksjonen bruker jeg dessuten aktivt i forberedelsene til enetimene, og den gjør at jeg systematisk kommer til hovedpoengene når jeg analyserer video sammen studentene. Og dette gjelder både totalbildet og det rent dirigenttekniske.

«Jeg bruker Dartfish stadig oftere og mer integrert i undervisningen til bachelorstudentene» (Trond Korsgård)

Digitale videoanalyseverktøy kommet for å bli

Det er interessant at man kan finne nye metodiske virkemidler gjennom å ta i bruk teknologi. Digitale verktøy gir oss ikke nye temaer å jobbe med i dirigentutdanningen, men gir oss nye arenaer og nye innfallsvinkler i metodikken. Verktøyene forenkler og effektiviserer undervisningen og forsterker læringsprosessen ved at problemstillingene blir tydeliggjort. Digitale videoanalyseverktøy som Dartfish er kommet for å bli i dirigentutdanningen ved UiS.

Prosjektet har fått støtte gjennom CEMPEs innovasjonsmidler .

Sist oppdatert: 17. november 2016