CEMPE_Friberg_6_oppdatert.png

CEMPE seminar 2020 - Call for papers

CEMPE og Musikkonservatoriet ved Norges arktiske universitet inviterer til skandinavisk seminar i Tromsø 12. og 13. november 2020. Tema er kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere musikkutdanning. Fristen for å sende inn bidrag er utsatt til 5. juni!

Kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere musikkutdanning

CEMPE arrangerer årlig et seminar i samarbeid med en norsk musikkutdanningsinstitusjon, og i år skjer dette med Musikkonservatoriet ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Tema for seminaret er kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere musikkutdanning. Vi ønsker i år også å invitere kollegaer fra de skandinaviske musikkutdanningsinstitusjonene.

Kunstnerisk utviklingsarbeid/kunstnerisk forskning1 (KU) er et stadig voksende forskningsfelt, der utøvende og skapende kunstnerisk praksis har fått formell anerkjennelse som et eget kunnskaps- og erfaringsområde. I KU er utøvende og skapende praksiser og prosesser gjenstand for dybdeundersøkelser, eksperimentering, kritisk refleksjon, verbalisering og diskusjon.

Utdanning skal være FoU-basert, og en måte å forstå dette på er at det skal sikres godt samspill mellom utdanning og FoU2. Utforskende kunstnerisk praksis er en sentral bestanddel av musikkutdanningsinstitusjonenes FoU.

På hvilke måter kan dette kunnskapsfeltet være med på å styrke bachelor- og masternivåene i høyere musikkutdanning?

Hvordan kan KU stimulere til nye eller endrede læringsformer og undervisningsmodeller?

Hvordan sikrer vi et godt samspill mellom KU og musikkutdanning?

CEMPE inviterer lærere, forskere, stipendiater og studenter ved institusjoner for høyere musikkutdanning i Skandinavia til å sende inn forslag til presentasjoner. Vi ønsker oss presentasjoner som behandler spørsmålene som er nevnt over, og som

  • presenterer eksempler på emner eller modeller i høyere utdanning (bachelor og master) der KU er et sentralt element
  • presenterer eksempler der studenter er aktivt involvert i KU-arbeid
  • viser eller diskuterer KU som kunnskapsgrunnlag, tankesett og arbeidsform i et helhetlig og mangfoldig utdanningsforløp

Format:

  • Paper/prosjektpresentasjoner (20 min + 10 min diskusjon/spørsmål)
  • Praktiske visninger/workshops (30-45 min)

Presentasjoner kan gjøres på et av de skandinaviske språkene eller på engelsk. 

På grunn av koronasituasjonen vurderer vi fortløpende i hvilken grad seminaret skal avholdes fysisk eller digitalt, eller som en kombinasjon.

Frist

Abstract (ca 300 ord) sendes via påmeldingsskjema innen 5. juni2020. Vi ber også der om en kort bio (80-100 ord) på de som skal presentere. 

LINK TIL PÅMELDINGSSKJEMA
 

Program og påmelding

Informasjon om program og påmelding sendes ut i august/september. 

For spørsmål, kontakt cempe@nmh.no


1 Betegnes som kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge og Danmark, og som kunstnerisk forskning i Sverige.
2 jfr UHR-rapporten «FoU+Utdanning = Sant»

Sist oppdatert: 21. april 2020