Musikkhøgskolen hele fasaden - web2000.jpg

CEMPE får fremragende senterstatus i fem nye år

Etter omfattende evaluering har NOKUT i dag besluttet at CEMPE får fortsette som Senter for fremragende utdanning (SFU) i fem nye år.

– Det er svært gledelig å få fornyet tillit fra ekspertkomitéen og NOKUT, slik at vi kan fortsette med arbeidet vårt i CEMPE, uttaler senterleder Jon Helge Sætre. 

CEMPE står for Centre of Excellence in Music Performance Education (Senter for fremragende utdanning i musikkutøving), og fikk senterstatus i 2013. Senteret arbeider for å utvikle kunnskap om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker CEMPE undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.

I løpet av året som har gått har CEMPE lagt ned mye arbeid i egenevaluering, institusjonsbesøk og ekspertkomitéens tilbakemeldinger. Prosessen har munnet ut i en «action plan» som beskriver veien videre for CEMPE, og som vil være til god hjelp når senteret skal ta fatt på en ny periode.

– En gledelig nyhet. Senterleder Jon Helge Sætre. 

Internasjonal ekspertkomité

Sentrene har blitt vurdert av en internasjonal ekspertkomité. Komiteen anbefalte enstemmig og uten forbehold at både CEMPE og søstersentrene, bioCEED og MatRIC, burde gis SFU-status i en ny femårsperiode, fra 2019-2023. Evalueringsrapporten viser at ekspertkomitéen var imponert over hva de tre sentrene har fått til, både på egen institusjon, nasjonalt og internasjonalt.

Evalueringsprosessen har imidlertid ikke bare hatt vurdering som formål, men også utvikling. Et av komitéens oppdrag har vært å hjelpe sentrene i å utvikle planer for neste periode, gjennom å stille kritiske spørsmål og høye krav – det NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) selv omtaler på sine nettsider som «knallhard evaluering».

NOKUT gratulerer

NOKUT ved direktør Terje Mørland er meget glad på sentrenes vegne:

– Sentrene har fått til mye på kort tid. Alle sentrene har utviklet en rekke vellykkede programmer, prosjekter og tiltak. Samtidig har de vist hva de har bidratt med og forbedret i undervisningspraksis på en overbevisende måte. I løpet av midtveisevalueringen utviklet sentrene gode visjoner om hvor de så sine bidrag til å utvikle pedagogiske praksiser innenfor fagområdene deres, uttaler han på nokut.no.

Sist oppdatert: 12. desember 2017