CEMPE i internasjonalt forskningsprosjekt

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) har takket ja til å delta i et internasjonal forskningsprosjekt om sentre for fremragende utdanning.

Prosjektet (CETLFUNK) skal gå over fire år og er støttet av German Federal Ministry of Education and Research (BMBF).

I tillegg til CEMPE ved Norges musikkhøgskole, er tre universiteter i Tyskland, to universiteter i Storbritannia og to universiteter i Nederland invitert til å delta i prosjektet.

Bøker

Formål for forskningsprosjektet

Forskerne beskriver målet med prosjektet slik:

"Vi har som mål å få en bedre forståelse for indirekte effekter av sentre for fremragende utdanning med tanke på undervisning og læring i høyere utdanningsinstitusjoner.

For det første vil vi fokusere på definisjoner av kvalitet i undervisning og læring og kvalitetskulturen ved høgskolen. Vår antakelse er at i tillegg til akademiske og faglige definisjoner av kvalitet vil andre faktorer påvirke kvalitetskulturen, slik som mål og prioriteringer fra høgskolens ledelse og eksterne interessenter.

For det andre vil vi studere hvordan styrings- og kontrollprosesser rundt undervisning og læring endres. Her antar vi at mulighetene  høgskoleledelsen har for å styre prosessene rundt undervisning og læring vil bli styrket gjennom senter for fremragende utdanning."

(Oversatt fra engelsk.)

Sist oppdatert: 28. september 2015