Lyden - stand uke 2

CEMPE innvilget entreprenørskapsmidler

Prosjektet «Musikalsk entreprenørskap – mellom børs og katedral» er blitt tildelt 600.000 kroner fra Norgesuniversitetet.

«Musikalsk entreprenørskap – mellom børs og katedral» tar sikte på å utvikle en sterkere integrasjon mellom entreprenørskaps- og innovasjonstenkning og de ordinære kunstneriske emnene i studiene.

På denne måten vil prosjektet løfte tenkningen om entreprenørskap i musikk til et nytt nivå og utfordre de innebygde motsetningene som naturlig ligger i spenningsfeltet mellom kunstneriske prosesser og mål, og de mer kommersielle hensyn som de fleste studenter vil møte i sitt yrkesliv. Prosjektet er knyttet til CEMPEs utviklingsprosjekt Frilanskarriere .

Søknaden var et samarbeid mellom CEMPE ved Norges musikkhøgskole, Handelshøyskolen BI og Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.  Konkurransen om midler var stor, og CEMPEs søknad var en av totalt seks som fikk støtte .

Sist oppdatert: 2. oktober 2014