CEMPE-seminar 2017: Call for papers/workshops

CEMPE og Griegakademiet inviterer ansatte ved institusjoner med høyere musikkutdanning til å sende inn forslag til presentasjoner til nasjonalt CEMPE-seminar i Bergen 25. og 26. oktober 2017.

Nye læringsstrategier i høyere musikkutdanning

Tema for det nasjonale CEMPE-seminaret i 2017 er nye læringsstrategier i høyere musikkutdanning. I dette feltet foregår en rekke prosjekter som stimulerer til økt grad av samarbeid – mellom studenter, lærere og fagområder. En rekke av disse tar i tillegg i bruk teknologi for å stimulere digitale læringsformer og nye former for faglig samarbeid. Sist men ikke minst foregår det fruktbar utforskning av kunstnerisk utviklingsarbeid som kunnskapsgrunnlag for og i høyere musikkutdanning, og hvordan denne formen for FoU-virksomhet kan stimulere til nye former for læring i studentenes utdanningshverdag.

Call for papers/workshops

CEMPE inviterer ansatte ved institusjoner med høyere musikkutdanning til å sende inn forslag til presentasjoner. Vi oppfordrer særlig til presentasjoner av prosjekter som har mottatt innovasjonsmidler fra CEMPE. I tillegg ønsker vi forslag til presentasjoner av prosjekter som stimulerer til kunnskapsutvikling om nye læringsstrategier i høyere musikkutdanning, særlig innenfor temaene:

  • Samarbeid og samarbeidslæring
  • Teknologi, digitale verktøy og nettbaserte læringsformer
  • Kunstnerisk utviklingsarbeid som kunnskapsgrunnlag og arbeidsform i møte med studenter

Presentasjoner kan være paperpresentasjoner (20 min) og praktiske undervisningsworkshops (30-45 min). Deler av seminaret kan foregå på engelsk.

Forslag til presentasjoner/workshops sendes til jon.h.saetre@nmh.no og steinar.satre@uib.no innen 25. august 2017, og bør inneholde beskrivelse av tittel, deltakere, tema, problemstillinger, metoder og resultater for prosjektet (inntil 300 ord).

Program og påmelding

Informasjon om program og påmelding sendes ut i slutten av august.

Deltakeravgift: 1000 kr

 

Sist oppdatert: 27. juni 2017