CEMPE utlyser innovasjonsmidler

Utlysningen er åpen for lærere fra alle norske utdanningsinstitusjoner med utøvende musikkutdanning.

CEMPE har igangsatt en rekke utviklingsprosjekter hvor lærere i utøvende fag og deres studenter er involvert. Vi vil nå i tillegg utlyse midler til prosjekter hvor både utøverlærere og lærere i andre fag kan søke. Utlysningen er åpen for lærere fra alle norske utdanningsinstitusjoner med utøvende musikkutdanning. Søknadsfrist er 20. april.

Prosjektene som får innovasjonsmidler skal ha relevans for senterets målsetting om å utvikle og dele kunnskap for å videreutvikle kvaliteten på utøvende musikkutdanning.

Hvem kan søke?

 • Både fast ansatte og midlertidig ansatte ved NMH kan søke, uansett hva slags fag man underviser i, så lenge prosjektet er relevant for CEMPE. Det tas forbehold om at ev. frikjøp kan innpasses i arbeidsplanen. Fagseksjonslederne vil bli involvert i vurderingen av søknadene fra NMH-ansatte.
 • Faglig ansatte ved institusjoner som er tilknyttet Rådet for Utøvende Musikkutdanning (RUM) kan søke. Det forutsettes at søknaden er godkjent og støttet av instituttleder/dekan.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om inntil 50.000 kr (inklusive sosiale kostnader) for studieåret 2015-16, og støtten kan brukes både til frikjøp av tid for å arbeide med prosjektet, og til driftsutgifter.

Kriterier for vurdering

 • Prosjektet skal bidra til å belyse ett eller flere av CEMPEs hovedområder:
  1) Å videreutvikle undervisning og læring knyttet til hovedinstrumentet
  2) Å videreutvikle kvaliteten på studentenes egenøving
  3) Å forberede studentene på å kunne fungere proaktivt i et mangfoldig og globalisert musikkliv i rask endring
 • Prosjektet skal være gjennomførbart i løpet av studieåret 2015-16
 • Prosjekter som innebærer samarbeid mellom flere lærere, gjerne på tvers av fag, vil bli prioritert

Om søknaden

Søknaden skal inneholde følgende momenter:

 • Hva man ønsker å undersøke/prøve ut, og hvordan dette skal foregå
 • Egne forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
 • Tidsplan
 • Prosjektets relevans sett i forhold til CEMPEs hovedområder (se ovenfor)
 • Hvordan prosjektet kan bidra til endring og fornying av undervisning og læring
 • Budsjett: Hvor mye søkes det om og hva skal det brukes til
 • Hvor mye av ev. egen FoU-tid som vil brukes til prosjektet, og om man ev. får annen støtte til prosjektet fra egen institusjon/eksterne midler
 • Hvordan man planlegger å formidle resultatene

Vi forventer at søknaden er på ca. 2-3 sider.

Eksterne søkere: Vennligst legg ved følgende bekreftelse fra instituttleder/dekan (signert og datert): «Denne søknaden er godkjent av instituttet/fakultetet. En ev. tildeling vil bli administrert av instituttet/fakultetet, under følgende forutsetninger: 50 % av tildelingen blir utbetalt ved prosjektstart, mens de resterende 50 % blir utbetalt etter at prosjektrapport er levert og godkjent av CEMPE».

Søknadsfrist og innsending

Søknaden med ev. vedlegg sendes til rådgiver Aslaug L. Slette aslaug.l.slette@nmh.no senest 20. april . For mer informasjon, kontakt senterleder Ingrid Maria Hanken imhanken@nmh.no

Dokumentasjon

De som blir tildelt innovasjonsmidler må skrive en kort rapport som vil bli publisert på www.cempe.no

Sist oppdatert: 23. mars 2015