CEMPE utlyser innovasjonsmidler 2018

CEMPE utlyser for fjerde gang midler til prosjekter hvor lærere i alle fag kan søke. Utlysningen er åpen for lærere fra alle norske utdanningsinstitusjoner med utøvende musikkutdanning.

Prosjektene som får innovasjonsmidler skal ha relevans for senterets målsetting om å utvikle og dele kunnskap for å videreutvikle kvaliteten på utøvende musikkutdanning.

Her kan du lese om prosjektene som fikk støtte i fjorårets tildeling.

Hvem kan søke?

 • Faglig ansatte ved institusjoner som er tilknyttet Rådet for Utøvende Musikkutdanning (RUM), Musikkteaterhøyskolen eller Westerdals kan søke. Det forutsettes at søknaden er godkjent og støttet av instituttleder/dekan.
 • Både fast ansatte og midlertidig ansatte ved NMH kan søke, uansett hva slags fag man underviser i, så lenge prosjektet er relevant for CEMPE. Det tas forbehold om at ev. frikjøp kan innpasses i arbeidsplanen. Fagseksjonslederne vil bli involvert i vurderingen av søknadene fra NMH-ansatte.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om inntil 50.000 kr (inklusive sosiale kostnader) for studieåret 2018-19, og støtten kan brukes både til frikjøp av tid for å arbeide med prosjektet, og til driftsutgifter.

Kriterier for vurdering:

 • Prosjektet skal bidra til å belyse ett eller flere av CEMPEs hovedområder:
  1) Å videreutvikle undervisning og læring knyttet til musikkutøving
  2) Å videreutvikle kvalitet og bevissthet i studenters øving
  3) Å utvikle kunnskap om studenters overgang fra student til yrkesliv
  4) Å utvikle kunnskap om, og modeller for, økt sammenheng og samhandling mellom utøvende fag og støttefag
 • Prosjektet skal være gjennomførbart i løpet av studieåret 2018-19
 • Prosjekter som innebærer samarbeid mellom flere lærere, gjerne på tvers av fag, vil bli prioritert

Om søknaden

Søknaden skal inneholde følgende momenter:

 • Hva man ønsker å undersøke/prøve ut, med henvisning til hva som er gjort på området før 
 • Hvordan prosjektet skal gjennomføres (metode/fremgangsmåte) 
 • Tidsplan
 • Prosjektets relevans for høyere musikkutdanning
 • Egne forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
 • Budsjett: Hvor mye søkes det om og hva skal det brukes til
 • Hvor mye av egen FoU-tid som vil brukes til prosjektet, eller hvordan man får annen støtte til prosjektet fra egen institusjon/eksterne midler
 • Hvordan man planlegger å formidle resultatene

Vi forventer at søknaden er på 2-3 sider.

Eksterne søkere: Vennligst legg ved følgende bekreftelse fra instituttleder/dekan (signert og datert): «Denne søknaden er godkjent av instituttet/fakultetet. En ev. tildeling vil bli administrert av instituttet/fakultetet, ved at CEMPE sender et tildelingsbrev og at vertsinstitusjonen fakturerer NMH.»

Søknaden med ev. vedlegg sendes til rådgiver Aslaug L. Slette senest 1. mars.

For mer informasjon, kontakt senterleder Jon Helge Sætre .

Dokumentasjon
De som blir tildelt innovasjonsmidler publiserer en nettartikkel på www.cempe.no

Sist oppdatert: 24. januar 2018