Disse prosjektene fikk innovasjonsmidler for 2018/2019

Studieåret 2018/2019 fikk syv innovasjonsprosjekter støtte fra CEMPE. Les om prosjektene her.

CEMPEs innovasjonsmidler utlyses tidlig i vårsemesteret hvert år. Utlysningen er åpen for lærere fra alle norske utdanningsinstitusjoner med utøvende musikkutdanning. Prosjektene som får innovasjonsmidler skal ha relevans for senterets målsetting om å utvikle og dele kunnskap for å videreutvikle kvaliteten på utøvende musikkutdanning. 

Årets innovasjonsprosjekter gjennomføres ved Universitet i Bergen, Universitet i Tromsø, Musikkteaterhøyskolen og Norges musikkhøgskole.

Temaene for innovasjonsprosjektene spenner vidt – fra utfordringer med optimalisering av hakebrett og skulderstøtte for strykere, til filming av strupehodet på sangere og til bruk av teatermetodikk i musikkformidling. 

 

Musikkfysiologi - økt kompetanse om musikerhelse i musikkutdanning

Grete Ege ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen

På innsiden - strupehodet til en sanger i aksjon

Hilde H. Sveen ved Griegakadedmiet, Universitetet i Bergen

Selvstudie av egen musikkterapeutisk improvisasjon gjennom filmopptak

Simon Gilbertson ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen

Økt tverrfaglig forståelse mellom sang- og dansefagene

Musikkteaterhøyskolen

The Sustainable Musician - bærekraftig musikkformidling

Charlotte Thingelstad og Miriam Wiik ved  Univeristetet i Tromsø

«Finding Rest» - optimalisering av skulderstøtte og hakebrett hos fiolinister og bratsjister

Peter Herresthal og Stephen Parker ved Norges musikkhøgskole

"Interplaying Folk Songs" - utfordre studentenes mangfoldige utøvende virksomhet

Gjertrud Pedersen og Unni Løvlid ved Norges musikkhøgskole 

Sist oppdatert: 20. desember 2018