CEMPE Article Wordcloud v2.png

Entreprenørskapsutdanning i høyere musikkutdanning

Ben Toscher er doktorgradsstipendiat ved Engage, Centre for Engaged Education Through Entrepreneurship på NTNU der han forsker på entreprenørskap i kunst-/musikkutdanning. I teksten reflekterer han rundt hvordan musikkstudenter lærer entreprenørskap og studenters og læreres holdninger til begrepet.

Verden trenger musikere

Verden trenger musikere - men hva trenger musikere?

Som alle mennesker, trenger musikere først å dekke det mest grunnleggende før man søker etter mening. Hvis du er en musiker, kjenner en musiker, eller bare liker å lytte til musikk, kjenner du kanskje igjen at vi alle har en fortelling om vårt forhold til musikk - når vår egen musikalske reise begynte, hvordan det føltes og hvordan det har utviklet seg over tid. Og for de menneskene som er involvert i høyere musikkutdanning er disse musikalske reisene og den meningen disse reisene gis svært viktige. Studenter i høyere musikkutdanning har valgt å utvikle og styrke sin forståelse og kompetanse i musikk ved å søke seg til det høyeste nivå av formelle musikkstudier, der de får undervisning av lærere som er eksperter innen sine felt. For mange studenter, er tiden i høyere musikkutdanning en kritisk fase der de går over fra å være amatører til å bli profesjonelle musikere samtidig som de skaper seg en karriere og en karriereidentitet (Burland, 2005). Basert på resultatene fra en undersøkelse blant 114 studenter og 37 lærere i norsk høyere muskkutdanning der 72 % av studentene og 73 % av lærerne definerte en suksessfylt musikkarriere som "å leve av musikk" (making a living out of music") (Toscher, 2020). Basert på dette kan man argumentere at et hovemdmål for studentene er å fortsette på den musikalske reisen de allerede er i gang med, mens økonomiske problemstillinger sannsynligvis i økende grad integreres i deres dagllige liv.  

I teksten reflekterer Toscher videre rundt entreprenørskap i høyere musikkutdanning, med et spesielt fokus på hvordan entreprenørskap læres av studentene, ikke bare hvordan det undervises. 

Les den engelske versjonen til Ben Toscher  i fulltekst

Les mer om entreprenørskap i musikerutdanningen

Bennett, D., & Bridgstock, R. (2015). The urgent need for career preview: Student expectations and graduate realities in music and dance. International Journal of Music Education, 33(3), 263–277. https://doi.org/10.1177/0255761414558653

Bennett, D. (2016). Developing employability in higher education music. Arts and Humanities in Higher Education, 15(3–4), 386–395. https://doi.org/10.1177/1474022216647388

Coulson, S. (2010). Getting ‘Capital’ in the music world: musicians’ learning experiences and working lives. British Journal of Music Education, 27(3), 255–270.  https://doi.org/10.1017/S0265051710000227

Moore, Andrea. 2016. Neoliberalism and the Musical Entrepreneur. Journal of the Society for American Music, 10 (1):33–53. https://doi.org/10.1017/S175219631500053X.

Teague, A., & Smith, G. D. (2015). Portfolio careers and work-life balance among musicians: An initial study into implications for higher music education. British Journal of Music Education, 32(2), 177–193. https://doi.org/10.1017/S0265051715000121

Toscher, B., & Morris Bjørnø, A. (2019). Music Students’ Definitions, Evaluations, and Rationalizations of Entrepreneurship. The Journal of Arts Management, Law, and Society, 49(6), 389-412. http://doi.org/10.1080/10632921.2019.1646178

Toscher, B. (2019). Entrepreneurial Learning in Arts Entrepreneurship Education: A Conceptual Framework. Artivate, 8(1), 3-22. https://www.jstor.org/stable/10.34053/artivate.8.1.0003

Toscher, B. (2020). The Skills and Knowledge Gap in Higher Music Education: An Exploratory Empirical Study. International Journal of Education & the Arts, 21(10). Retrieved from http://doi.org/10.26209/ijea21n10

Watne, Å., & Nymoen, K. (2017). Entreprenørskap i høyere norsk musikkutdanning [Entrepreneurship in Norwegian higher music education]. In O. Varkøy, E. Georgii-Hemming, A. Kallio, & F. Pio (Eds.), Nordic research in music education:Vol. 18 (pp. 367385). Retrieved from http://hdl.handle.net/11250/2490527

 

Sist oppdatert: 1. juni 2020