Publikasjon om gruppeundervisning i instrumentalopplæringen

Rapporten "Gruppeundervisning i instrumentalopplæringen på høyskolenivå" utforsker kombinasjon av individuell undervisning og gruppeundervisning i små grupper på hovedinstrument.


CEMPE skriftserie volume 1 Bjøntegaard Målet med prosjektet var å vurdere om en variert organisering av hovedinstrumentundervisningen der studentene tillegges ulike typer ansvar, kan påvirke studentenes opplevelse av egen faglig utvikling.

Prosjektet ble ledet av Bjørg J. Bjøntegaard , og ble gjennomført av hovedinstrumentlærere ved Norges musikkhøgskole.

Prosjektet ble gjennomført med lærere og studenter på horn, klaver, sang og klarinett. I tillegg hadde flere strykerlærere innspill til gruppeundervisningsformen.

Les publikasjonen

Les  publikasjonen om gruppeundervisning i instrumentalopplæringen  (pdf).

Ta kontakt med cempe@nmh.no dersom du ønsker å kjøpe trykksaken (100 kr).

Å lære sammen

Tematikken fra Bjøntegaards prosjekt videreføres i CEMPEs utviklingsprosjekt om Gruppeundervisning i hovedinstrument. I 2016 ble rapporten Å lære sammen (Ingrid M. Hanken) publisert fra dette prosjektet.

Artikkel i British Journal of Music Education

Bjørg J. Bjøntegaard har også utgitt en artikkel i tilknytning til prosjektet, publisert i British Journal of Music Education : " A combination of one-to-one teaching and small group teaching in higher music education in Norway – a good model for teaching? "
Publisert online: 19. juni 2014
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-music-education/article/a-combination-of-one-to-one-teaching-and-small-group-teaching-in-higher-music-education-in-norway-a-good-model-for-teaching/98BEEC7F523CE344B13093A3A2A86497

 

Sist oppdatert: 13. oktober 2014