samspill med pc

Frokostseminarene fortsetter i 2016!

Hvordan leve av musikk? Frokostseminarene i regi av CEMPE fortsetter våren 2016. Få tips om å utvikle en idé til en ferdig sceneopptreden, om markedsføring og hvordan du søker penger og styrer egen økonomi .

Frokostseminarene ledes av Lisbeth Wathne Svinø og Ivar Grydeland og er en del av CEMPEs utviklingsprosjekt Frilanskarriere.

imported-image

Lisbeth Wathne Svinø

Universitetslektor

Entreprenørskap

  • Hvordan får jeg spillejobber?
  • Hvordan markedsfører jeg meg selv?
  • Hvordan utvikle en ide til ferdig konsert?
  • Hvordan styre min egen økonomi?
  • Hvordan overlever jeg som frilanser?

Det blir servert kaffe/te med enkel bevertning.

Torsdag 7. april kl. 9.00-10.30 Fellesrommet (139)

Tema: Kunsten å lage et godt prosjekt

Dette er ikke først og fremst et seminar om å lede et prosjekt, men et seminar om å lage prosjekter der kunsten kan få utvikle seg på sine egne premisser.

Å øve inn et repertoar til en konsert eller til en innspilling, er et prosjekt. Å komponere er et prosjekt. Å fordype seg i et nytt repertoar er et prosjekt. En toårig masterutdanning er et prosjekt der du til og med er din egen prosjektleder.

Hvordan kan du lage et godt kunstnerisk prosjekt? Hva vil det si å lede egne prosjekter? Hva er en god prosjektdeltaker? Hvordan ser en god arbeidsplan ut?

Til dette seminaret har vi invitert tre personer som har mange års erfaring med ulike typer kunstneriske prosjektarbeid. Kom og bli inspirert!

Påmelding via denne lenken (bindende påmelding).

Komponisten Christian Blom er i ferd med å avslutte sitt stipendiatprosjekt Organized Time - Strategies for Transmedial Composition ved NMH/Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Blom er tidligere medlem i kunstnerkollektivet Verdensteatret. I dag jobber han med kunstnerisk forskning, performance, notert musikk og installasjoner innen samtidsmusikkfeltet.

Slagverker Håkon Stene avsluttet sitt stipendiatprosjekt This is Not a Drum – Towards a Post-Instrumental Practice i 2014, og driver det kunstneriske utviklingsprosjektet Music With the Real på NMH sammen med komponist Henrik Hellstenius. Håkon spiller dessuten i ensemblet asamisimasa som har en lang rekke prosjekter (turnéer, innspillinger, bestillingsverk) bak seg.

Pernille Mogensen har utdannelse i Kultur og ledelse fra BI, og startet Produsentbyrået AS som i flere år produserte prosjekter i scenekunstmiljøet. Hun jobber nå som produsent for Verk Produksjoner.


Torsdag 21. januar kl. 9.00-10.30 Fellesrommet (139)

Tema: Økonomi 3

Næringsoppgave og selvangivelse

Foreleser: Johan Aadland, Frilansregnskap AS

Torsdag 11. februar kl. 9.00-10.30 Fellesrommet (139)

Tema: Fra frilanser til musikalsk entreprenør – hva er fremtidens musikerrolle? Den klassiske musikkbransjen i endring.

Hvilke følger får dette for orkestermusikere? Hvordan ser arbeidsmulighetene ut etter endt studieløp? Hvordan kan du som student best forberede deg på å møte dette?

Forelesere:
Ingrid Røynesdal, direktør i Oslo-Filharmonien
Tanja Orning, cellist og postdoc.  ved NMH

Torsdag 10. mars kl. 9.00-10.30 Fellesrommet (139)

Tema: Hvordan blir jeg synlig?

På samlingen vil du få en innføring i ulike skriveteknikker som kan gi gode og presise tekster blant annet til pressemeldinger, søknader og hjemmesider.

Foreleseren bruker teknikken «kreativ prosesskriving», der forfatteren skal finne fram til et flyt i sin kreative vei mot ny innsikt og originale idéer.

Foreleser: Sille Krill, Sønderjysk musikkonservatorium/konsulent

Sist oppdatert: 26. januar 2016

Frokostseminarene ledes av Lisbeth Wathne Svinø og Ivar Grydeland og er en del av CEMPEs utviklingsprosjekt Frilanskarriere.

imported-image

Lisbeth Wathne Svinø

Universitetslektor

Entreprenørskap