Frokostseminarer høsten 2016

Frokostseminarene arrangeres tre torsdager høsten 2016, i regi av CEMPE. Det blir servert kaffe/te med enkel bevertning.

"Du må kunne mer enn å spille"

  • Hvordan får jeg mer publikum til konsertene mine?
  • Hvordan omtaler jeg meg selv?
  • Hvordan blir jeg bedre til å skrive gode søknader?

Frokostseminarene arrangeres tre torsdager høsten 2016, i regi av CEMPE. Det blir servert kaffe/te med enkel bevertning.

Torsdag 22. september kl. 9.00-10.30 Fellesrommet (139)

Mer publikum til konsertene dine?

Få gode tips om hvordan du kan utvikle prosjekter med tanke på å bygge publikum.
Foreleser: Alison Bullock Aarsten

Torsdag 20. oktober kl. 9.00-10.30 Fellesrommet (139)

Hvordan omtaler du deg selv?

Lær om prosesskriving som verktøy til bruk i bl.a. prosjekt- og idéutvikling, samt omtale av deg selv i pressemeldinger.
Foreleser: Tanja Orning

Torsdag 3. november kl. 9.00-10.30 Fellesrommet (139)

Bli bedre til å skrive gode søknader?

Få nyttige vinklinger til søknadsskriving som kan brukes både i prosjekt- og jobbsammenheng.
Foreleser: Andreas Meland

Ved spørsmål, kontakt  Eirik Birkeland.

Frokostseminarene er en del av CEMPEs utviklingsprosjekt Frilanskarriere. 

Sist oppdatert: 12. september 2016