Innblikk i en gruppetime: Studenter som veiledere for hverandre

Å undervise studenter i grupper åpner muligheten for at de kan være ressurser for hverandres læring. Dette illustreres i et utdrag fra en observasjon i en av professor Julius Pranevicius’ gruppetimer.

Det er bare to av studentene som er til stede i dag. Student A stiller seg opp ved notestativet og spiller gjennom et stykke. Når hun er ferdig applauderer vi, og Julius sier «Bra!». Han henvender seg så til den andre studenten og ber om hans kommentarer. Student B gir flere positive tilbakemeldinger på spillet før han spør om hun har en «pusteplan». Hun svarer at det har hun nok ikke tenkt igjennom godt nok. 


Julius sier til student B at hans kommentarer og observasjoner er fine og spør deretter: «Skal vi lage en pusteplan?» Student A sier at hun gjerne vil ha hjelp til dette, og Julius og student B går bort til henne ved notestativet, slik at de alle kan se noten og vurdere hvor det passer best å puste. Julius henvender seg til student B og inviterer ham til å lede prosessen. Student B gjør dette og går på en måte inn i rollen som veileder. Han involverer hele tiden student A i diskusjoner og utprøving av ulike løsninger.

Julius trekker seg litt til siden, for å gi rom for studentene til å finne ut av dette mest mulig selv. Han kommer noen ganger med spørsmål for å få dem til å tenke videre på en løsning, og gir også noen få innspill til løsninger der studentene står fast, men inviterer dem også der til å diskutere disse. (Prosjektleder Ingrid Maria Hankens notater)

 

Foto: NMH
Foto: Kimm Saatvedt

Hvordan opplevde så studentene selv dette? Student A, som var den som fikk hjelp med pusteplanen skriver i sin logg at hun syntes det var nyttig å få jobbet med pusten, og hun skriver i sin logg: «Det var gøy, jeg synes både NN (student B) og jeg spilte bedre på slutten av tiden vår enn på starten. Vi samarbeidet med å finne løsninger på tekniske utfordringer, og diskuterte hva som fungerte best musikalsk.» Student B kommenterer i sin logg at han var fornøyd med å ha kommentert pusteplanen, noe som tyder på at han opplevde at hans innspill ble verdsatt.

«Det var gøy ... Vi samarbeidet med å finne løsninger på tekniske utfordringer, og diskuterte hva som fungerte best musikalsk.»

For Julius er det en uttalt målsetting i hans prosjekt at studentene skal bidra aktivt til hverandres læring, og han arbeider derfor bevisst med å oppfordre dem og gi dem rom til å ta ansvar. Studentene kommenterer at dette fungerte godt i denne timen: «Det var en samtale mellom alle tre som jeg syntes fungerte bra» «God balanse i hvem som styrte. Elev og lærer», skriver de i sine logger. 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 13. oktober 2014