Keynote til AEC og CEMPE-konferansen: Monika Nerland

Vi har gleden av å meddele at professor Monika Nerland vil holde en keynote ved AEC og CEMPE-konferansen i oktober. 

Monika Nerland vil være første keynote under konferansen Becoming musicians - student involvement and teacher collaboration in higher music education som finner sted ved NMH 24–26. oktober 2018.  

Nerland er professor i pedagogikk, tilsatt ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Utdanningsbakgrunnen hennes er fra musikkpedagogikk, og hennes doktorgradsavhandling fra 2003 var en studie av individuell instrumentalundervisning ved musikkhøgskolen. Hun har forsket på undervisning, læring og kunnskapsutvikling i ulike profesjoner og grupper, innen høyere utdanning og ved arbeidsplasser. Nylig hadde hun ansvar for en del av det større prosjektet Quality of Norwegian Higher Education som undersøkte ulike aspekter av betydning for utdanningskvalitet i utdanningspraksiser. Utdanningsmiljøer som anvender studentsentrerte tilnærminger ble vektlagt. 

Under overskriften "Beyond policy: Conceptualizing student-centered learning environments in higher (music) education, vil Nerland i keynoten bygge på denne forskningen for å konseptualisere og drøfte ulike tolkninger av begrep som studentsentrerte læringsmiljøer, læringsfokusert undervisning og studentinvolvering. Hun vil også diskutere hva studentinvolvering kan bety innen utøvende musikkutdanning, samt hvilke former for lærersamarbeid som kan bidra til studentens læring i denne konteksten.

Les mer om Monika Nerland.

Sist oppdatert: 3. juli 2018