KULTURTRØKK i Hammerfest

KULTURTRØKK i Hammerfest bidrar til verdifulle erfaringer for masterstudenter ved NMH.

 

I 2013 startet Norges musikkhøgskole, Hammerfest kommune og Statoil et samarbeidsprosjekt som resulterte i en «musikkfestival» i Hammerfest, kalt KULTURTRØKK . I løpet av 8 dager er over 300 barn, 100 voksne og 20 utøvende masterstudenter engasjert i å framføre musikk i ulike kontekster og på ulike arenaer.

Kulturtrøkk er initiert og ledet av Kjell Tore Innervik, førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole, i tett samarbeid med Frode Sollie, rektor ved Hammerfest kulturskole. Prosjektet ble etablert som et treårig prosjekt i perioden 2013-2015.

Økt refleksjon over musikerrollen

Gjennom deltakelse i Kulturtrøkk får masterstudenter fra NMH mulighet til å prøve ut nye formidlingsideer for et variert publikum og i nye arenaer. Prosjektet er dermed en praksisarena som bidrar til økt refleksjon over musikerrollen. Kulturtrøkk er knyttet til to av utviklingsprosjektene i CEMPE; Praksis i musikklivet og Frilanskarriere. Praksisprosjektet er et verdifullt bidrag i studentenes utdanning ved at det stimulerer til innovative ideer og handlinger, som er viktig i en musikkutdanning som skal utdanne musikere til et samfunn i stadig endring, der portfoliomusikeren kan bli en norm.

Foto: Ziggi Wantuch
 

Hammerfest kommune er i sterk vekst og utvikling, i hovedsak på grunn av etableringen av Snøhvit-feltet og utbyggingen av Melkøya. Hammerfest har, med hjelp fra Statoil, jobbet for å gjøre byen til et attraktivt sted å bo, med styrking av det kulturelle livet som et sentralt virkemiddel.

 

Musikk i ulike kontekster

Kulturtrøkk er ganske forskjellig fra andre arenaer studentene deltar i. I løpet av oppholdet i Hammerfest framfører masterstudentene musikk i ulike kontekster; i klasserom, hjemme hos folk, i store konsertsaler, i kjøpesentre og på kontorer – alt i samarbeid med andre studenter, med barn, med lokale musikere eller musikklærere. Et sterkt fokus på relasjoner til publikum er sentralt i prosjektet, både gjennom dialoger med publikum og ved framføring av musikk i intime arenaer. Refleksjon og samtale mellom studenter, og mellom studenter og lærere, er sentralt gjennom hele prosjektet.

Følgeforskning

I en forskningsstudie som følger prosjektet undersøkes studentenes signifikante erfaringer fra deltakelse i Kulturtrøkk . Forskningsstudien gjennomføres og ledes av førstelektor Brit Ågot Brøske Danielsen (NMH). Resultater fra forskningsstudien viser bl.a. at studentene opplever samarbeid med andre som signifikant.

Foto: Ziggi Wantuch
Foto: Ziggi Wantuch

Det ser ut til at samarbeid med medstudenter er noe studentene generelt savner i sin utdanning, og at samarbeid bidrar til å styrke studentenes egne stemmer og kunstneriske ståsted. Studenter sier:

– Muligheten til å bli kjent med og være kreativ med mine medstudenter på tvers av instrumenter og sjangere. […] Det er ikke mange muligheter til å møtes på skolen.

– En samtale med andre studenter etter skolekonserten var veldig verdifull for meg, […] Å snakke med andre, og å forstå at du ikke trenger å være utadvendt og rik på initiativ i alle situasjoner for å være en bra person, er en stor lettelse.

Samarbeid med ulike grupper av mennesker; amatørmusikere og profesjonelle musikere, barn og mennesker med spesielle behov, og på tvers av kunstformer, vurderes i seg selv som viktige og verdifulle erfaringer for studentene. Erfaringene utfordrer studentenes forforståelser samtidig som det øker bevisstheten om verdien av musikk.

Å bli kjent med publikum

Forskningsstudien viser videre at samtaler med publikum er av stor betydning for studentene.

– Konserten hjemme hos noen var et betydningsfullt øyeblikk. […] Det var med på å bryte ned avstanden mellom lytter og utøver, noe jeg ser på som utrolig viktig. Det at vi også må lytte til publikum. Det var veldig spennende å høre om deres tanker om kultur under samtalen etter konserten. Det gjorde et enormt inntrykk å se hvor mye de satte pris på besøket!

Foto: Ziggi Wantuch
Foto: Ziggi Wantuch

Å bli kjent med publikum bidrar til å redusere avstanden mellom utøver og publikum, og dermed til en gjensidig og likeverdig interesse for hverandre. Overraskelse er et sentralt element i studentenes refleksjoner omkring publikum. Dette er overraskelser over publikums refleksjoner og meninger, eller over at folk i det hele tatt liker klassisk musikk. Denne typen erfaringer bidrar til at studentene øker sin bevissthet om publikum og om måter å formidle musikk for ulike målgrupper.

Økt kulturliv i Hammerfest

For Hammerfest kommune har prosjektet bidratt til økt kulturliv i byen og utvidet kulturskolens omfang. Folk i Hammerfest forteller om verdifulle møter og erfaringer i prosjektet, både som vertskap for musikere, i kunstneriske samarbeid og gjennom fellesskap i estetiske opplevelser.

Sist oppdatert: 6. mars 2015