Profilbilde papirhatt

Studenter med perspektiv på musikerlivet

For en utøvende musiker er det, uavhengig av yrkeskarriere, alltid viktig at det kreativt skapende ligger i bunnen. Uansett om man arbeider som frilansmusiker på heltid eller tar honorerte oppdrag ved siden av fast jobb, er det i tillegg nødvendig med en viss kjennskap til den forretningsmessige siden av virket.

Frilanskarriere og porteføljemusikeren

For mange dyktige musikkstudenter venter en karriere i et at de profesjonelle symfoniorkestrene eller militærkorpsene. Samtidig dokumenteres det i NIFU-rapport 10/2014, «Spill på flere strenger – kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk», at arbeidsmarkedet for musikere i høyere grad enn for mange sammenlignbare utdanninger er frilansmarkedet.

Musikeres arbeidsmuligheter endres blant annet ved økende globalisering, teknisk innovasjon og ved at publikumsbehovet endres. Musikkstudenter trenger, som Harald Jørgensen formidler i sin bok Research into Higher Music Education fra 2009, en portefølje som bidrar til et best mulig møte med arbeidslivet.

Modulen Entreprenørskap på Norges musikkhøgskole søker å bidra til utvikling av slike porteføljer, og er knyttet til CEMPEs utviklingsprosjekt Frilanskarriere.

Entreprenørskap er individets evne til å gjøre ideer om til handling – evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem.

Entreprenørskap i utdanningen

Her til lands drives en målrettet satsning på entreprenørskap i utdanningen. Med "Handlingsplan for Entreprenørskap i Utdanningen (2009)", signaliserer departementene en bredere forståelse av entreprenørskapsbegrepet enn det rent forretningsmessige. Her refereres det til entreprenørskap som individets evne til å gjøre ideer om til handling og om evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem.

Tradisjonelt sett tenker mange på entreprenørskap som kun det forretningsmessige. På Norges musikkhøgskole trekker vi imidlertid inn både kreativitetstrening og individuelt arbeid med hver enkelt students personlige fundament.

Lisbeth Wathne Svinø underviser i entreprenørskap ved Norges musikkhøgskole. Foto: NMH
Lisbeth Wathne Svinø underviser i entreprenørskap
ved Norges musikkhøgskole. Foto: NMH

Kreativitet

For å jobbe med kreativitetstrening, hentet vi i år inn Raymond Olufsen. Han er blant annet tidligere fagansvarlig for «Rock’n Roll Entrepreneurs», et bachelorstudium ved Norges arktiske universitet i Alta. Mange studenter har fragmenter av kreative ideer. Denne sesjonen ble holdt for å gi dem konkrete verktøy for videreutvikling av sine idéer.

Olufsen introduserte CPS-modellen for studentene: Creative Problem Solving er anerkjent som en av de beste arbeidsmetodene innenfor kreativitet. Se Raymond Olufsens egen nettside for mer informasjon om verktøyene han introduserte for studentene .

Uansett hvilken karrierevei man velger, er det viktig å tenke over hva man ønsker med livet sitt.

 

Foto: NMH
Foto: NMH

Personlig fundament

Uansett hvilken karrierevei man velger, er det viktig å tenke over hva man ønsker med livet sitt. Ved å reflektere rundt hvor man er akkurat nå og det man ønsker å oppnå med sitt utøvende virke, vil det være mulig å lage en plan for å nå personlige mål og drømmer. Et personlig og individuelt arbeid som jeg velger å kalle arbeid med et personlige fundament. Dette arbeidet er en lengre prosess, men studentene fikk i alle fall startet med sine refleksjoner.

Presentasjon

Studentene gjennomførte en praktisk gruppeøvelse der de måtte tenke «ut av boksen», og presentere resultatet for hverandre etterpå. Deretter fulgte refleksjon rundt hva som generelt kjennetegner en god presentasjon og hvilken læring de gjorde av øvelsen.

Bevissthet rundt presentasjon er viktig i veldig mange sammenhenger. Det være seg en muntlig kort presentasjon, en skriftlig programnote eller en søknad om prosjektmidler. Noe av det viktigste studentene kom frem til er alltid å huske hvem mottakeren av budskapet er, gjøre innholdet forståelig/enkelt og å tenke over hva som er beste bruken av tid og sted.

Oppstart prosjekter

I modulen arbeidet vi også med å se sammenhenger mellom oppstartsfasen i prosjektarbeid og et forretningsmessig fokus. Mange studenter ønsker å arbeide med egne prosjekter, produksjoner og konserter. Da kan noen forretningsmessige elementer eller tankemåter bidra til effektivisering av tid og ressurser, slik at mest mulig tid kan brukes på det kunstneriske innholdet.

Sist oppdatert: 13. mai 2015