Musikkstudenter møter beboere på Borkenes asylmottak

Masterstudenter fra utøverstudiet og musikkterapistudiet ved Norges musikkhøgskole fikk i oppdrag å gjennomføre workshops med beboerne på asylmottaket. Det hele munnet ut i en avslutningskonsert som inngikk i programmet til Festspillene i Nord-Norge.

Borkenes samspill
Foto: NMH

Praksisprosjektet er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole (NMH), Festspillene i Nord-Norge, Borkenes asylmottak og Kvæfjord kommune. For NMH innebærer denne nye modulen spennende utforsking av nye praksisarenaer. Utviklingen av praksismodulen inngår i CEMPEs arbeid med temaet forberedelse for yrkeslivet , og i den forbindelse nytenkning rundt hva slags kompetanse som kreves av morgendagens musikere.

Årets prosjekt ble ledet av universitetslektor i musikkterapi ved NMH Rita Strand Frisk , i samarbeid med formidlingsleder Alison Bullock Aarsten .

Borkenes gruppedans
Foto: NMH
 

"Prosjektet står og faller på i hvor stor grad studentene klarer å engasjere, oppfordre og til slutt forplikte beboerne til å by på seg selv i en felles setting."

En unik undervisningssituasjon

Et av prosjektets hovedmål er å gi studentene erfaring med å kommunisere og interagere med mennesker på nye arenaer. Dette gir studentene viktig læring som de kan ta med seg videre i arbeidslivet. Prosjektleder Rita Strand Frisk forteller:

Rita Strand Frisk
Rita Strand Frisk
Foto: Kimm Saatvedt

Borkenes-prosjektet er en unik undervisningssituasjon hvor studentene får anledning til å lære om hvordan tilrettelegge og bruke musikk i samspill med ulike kulturer. Når studenter fra disse to studieretningene samarbeider, har de gode forutsetninger for å utveksle erfaringer og kompetanser. På Borkenes møter de mange spennende mennesker med mye musikk i seg og disse er studentenes medspillere. Prosjektet står og faller på i hvor stor grad studentene klarer å engasjere, oppfordre og til slutt forplikte beboerne til å by på seg selv i en felles setting.


26. juni ble det arrangert en sprudlende og rørende konsert med i overkant av 100 publikummere. Konserten bød på gruppenumre, dans og sang fra vestlige musikktradisjoner, og storslåtte numre med sang og trommerytmer fra forskjellige afrikanske land.

Ytterligere omtale av prosjektet:

Innslag på NRK

Artikkel i Harstad Tidende

 

 

Sist oppdatert: 18. august 2014