Øving og prestasjonsforberedelser i det interaktive rom

Johannes Lunde Hatfield har nylig mottatt 500.000 kr fra Norgesuniversitetet til prosjektet «Øving og prestasjonsforberedelser i det interaktive rom». Prosjektet vil stå sentralt i CEMPEs videre utforsking av undervisning i øving.

Prosjektet har som formål å skape en digital læringsarena der det tilrettelegges for aktiv læring rundt øving og prestasjonsforberedelser ved Norges Musikkhøgskole (NMH). Målet for prosjektets første fase er å prøve ut og evaluere innovative metoder som benyttes i idrettsutøveres prestasjonsforberedelser. Gjennom utprøving av lærings- og psykologilaboratorier ved Norges idrettshøgskole vil et knippe rekrutterte studenter og lærere være med å prøve ut og evaluere de ulike metodene. Basert på erfaringer gjort i den første fasen, vil prosjektets andre fase bestå av oppbygning av et lignende lærings- og psykologilaboratorium ved NMH.

Formålet er at et slikt laboratorium skal kunne brukes i forbindelse med øvingsforskning, prestasjonsforberedelser og workshops i øving. Det vil gjennom prosjektets to faser legges stor vekt på tett samarbeid med utøvende studenter og professorer. Prosjektet er knyttet til Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE).

Hatfield har også, fra 1. januar, tiltrådt i en prosjektstilling i CEMPE, der han særlig vil bidra med sin kompetanse om øving på tvers av fagområder. Hatfield leverte nylig et doktorgradsarbeid med tittelen «Determinants of motivation and self-regulation in aspiring musicians. The mental edge of musicianship», som handler om hvordan elementer fra idrettspsykologi kan brukes av musikkstudenter.

Se alle prosjekter som fikk støtte fra Norgesuniversitetet.

Sist oppdatert: 18. januar 2017