CEMPE_Friberg_1_oppdatert.png

CEMPE utlyser forsknings- og utviklingsmidler

CEMPE utlyser midler til prosjekter om og for høyere utøvende musikkutdanning. 

CEMPE ønsker å bidra til forsknings- og utviklingsprosjekter som undersøker høyere utøvende musikkutdanning.
Vi utlyser derfor midler til prosjekter for studieåret 2020-2021, innenfor følgende områder:

  • Instrumentalundervisning i høyere musikkutdanning. Prosjekter som undersøker eller utvikler samarbeidsorienterte undervisningsformer oppfordres særlig til å søke.
  • Prosjekter som undersøker hvordan utdanningene kan styrke studenters kunstneriske utvikling. Dette kan også dreie seg om prosjekter som utvikler modeller for å innlemme kunstnerisk utviklingsarbeid som en del av musikerutdanning på bachelor- og masternivå.
  • Prosjekter som undersøker eller utvikler koplinger mellom utøvende studenters studier og musikeres yrkesliv.

Prosjekter som innlemmer digital læring eller teknologi innenfor de tre områdene ovenfor oppfordres til å søke.


Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om inntil 60 000,- for studieåret 2020-2021, og støtten kan brukes til driftsutgiftee, frikjøp av tidfor å arbeide med prosjektet, eller en kombinasjon av disse. 


Hvem kan søke?

Faglig ansatte ved institusjoner som er tilknyttet Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk (FUM) eller andre høyskoler som tilbyr musikerutdanning kan søke. Det forutsettes at søknaden er godkjent og støttet av instituttlærer eller dekan. 


Les mer om kriterier  og søknadsformat HER
For mer informasjon, kontakt senterleder Jon Helge Sæthre eller nestleder Ingfrid Breie Nyhus 


Søknad med vedlegg sendes til cempe@nmh.no senest 15.april 2020

Her kan du lese om fjorårets prosjekter

imported-image

Jon Helge Sætre

Førsteamanuensis / leder for CEMPE

Musikkpedagogikk

imported-image

Ingfrid Breie Nyhus

Forsker
Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon
Sist oppdatert: 20. mars 2020