Publikasjon om å lære sammen

Å lære sammen er forsøk med gruppeundervisning som supplement til individuell undervisning på hovedinstrument. Rapporten beskriver seks forsøk med gruppeundervisning som er gjennomført av lærere på Norges musikkhøgskole.
 

Hovedinstrumentundervisningen spiller en helt sentral rolle i utøvende musikkutdanning. Denne undervisningen foregår som regel en-til-en. Gruppeundervisning kan skape anledning for studentene til å lære sammen og av hverandre. Kan dette bidra til deres utvikling som musikere?

Rapportens redaktør er prosjektleder Ingrid Maria Hanken. Les mer om publikasjonens innhold på nettsidene til Norges musikkhøgskole.

Du kan bestille rapporten ved å henvende deg til cempe@nmh.no eller laste ned rapporten i fulltekst i NMH-Brage.

Rapportens innhold

  • Å lære i team (Julius Pranevicius)
  • Gruppeundervisning i improvisasjon for klassiske sangere (Mona Julsrud)
  • Å spille hverandre gode (Jens Harald Bratlie)
  • Å undervise sangteknikk i grupper (Svein Bjørkøy og Bjørg Julsrud Bjøntegaard)
  • I samme båt (Morten Carlsen)
  • Samarbeidslæring i en gruppe sangstudenter (Kristin Kjølberg)
  • Oppsummering: Hva har vi lært? (Ingrid Maria Hanken) 

 

 

Sist oppdatert: 11. mars 2016