Stipend til to masterstudenter

NOKUT har via CEMPE tildelt masterstipender på totalt 50.000 kr til to studenter ved Norges musikkhøgskole. De to skal henholdsvis utforske mental øving hos jazzmusikere og arbeidslivskompetanse hos norske musikkstudenter i møte med et komplekst arbeidsliv. 

Mental øving

Ida Rønshaugen begynte på sin mastergrad i musikkpedagogikk i 2014. Hun leverte masteroppgaven i mai 2016. Gjennom intervjuer med profesjonelle jazzmusikere har hun utforsket hva de får ut av å jobbe med mental øving. Les mer om hva hun fant ut i dette intervjuet.

Prosjektet knytter seg opp mot CEMPEs satsningsområde øving.

Musikerkarriere

Tore Brox vil utforske hvilke utfordringer musikkstudenter står overfor i møte med et arbeidsliv i utvikling. Han stiller spørsmålet  Hvilke type utfordringer står nyutdannede musikere overfor på arbeidsmarkedet og hvordan blir de forberedt på å møte slike utfordringer i utdannelsen sin?  Han startet på sin mastergrad i musikkpedagogikk høsten 2015.

Masterprosjektet til Brox knytter seg opp mot CEMPEs utviklings-prosjekter Frilanskarriere og Praksis i musikklivet .

Nye perspektiver til CEMPEs arbeid

Formålet med masterstipendene fra NOKUT er å inspirere studenter til å gjennomføre masterprosjekter som vil gi nye perspektiver til senterets arbeid. Studentene som mottar stipend skal inkluderes i CEMPEs virksomhet. Vi kommer til å følge Ida og Tore på veien videre og presentere mer fra deres arbeid.

Sist oppdatert: 25. april 2016