Studenter må ta ansvar for egen karriere

Fremtidens musikerrolle i en klassisk musikkbransje i endring - dette var tema for CEMPEs sjette frokostseminar i serien «Det hjelper ikke bare å være god til å spille». Ingrid Røynesdal og Tanja Orning understreket at studentene må ta ansvar for egen karriere.

CEMPEs frokostseminarer

Frokostseminarene i regi av CEMPE har som formål i gi studenter ved NMH forretningsmessig kompetanse, samt kunnskap og gode råd som kan være nyttige i et fremtidig yrke som musikkarbeider. De ledes av Lisbeth Wathne Svinø og Ivar Grydeland og er en del av CEMPEs utviklingsprosjekt Frilanskarriere. 

De to neste frokostseminarene er torsdag 10. mars og torsdag 7. april .

Det er torsdag morgen i midten av februar, og en gjeng på ti studenter og noen lærere lytter oppmerksomt til hva Ingrid Røynesdal, direktør for Oslo-Filharmonien, har å si. Hun starter med å fortelle hvordan orkesteret har opplevd 2015/16 som en foreløpig toppsesong, med 87 % publikumsbelegg høsten 2015.

Vanskelig å synes i det offentlige rom

Orkestret jobber mye med publikumsutvikling. I musikkbyen Oslo er det visstnok like mange konserter (i alle sjangre) som det er i København og Stockholm til sammen.

Samtidig er det i veldig liten grad lov til å henge reklame eller plakater på T-banestasjonene og i offentlige rom, slik det er i mange andre storbyer. -Store deler av det offentlige rom er solgt til kommersielle aktører og er derfor lite tilgjengelig for offentlige institusjoner. Vi lever på den ene uka i året hvor vi får tapetsere Karl Johan med bannere, sier Røynesdal.

Røynesdal er utdannet pianist og statsviter, og har bl.a. jobbet som direktør på Troldhaugen. Foto: Aslaug L. Slette, NMH.
Røynesdal er  utdannet pianist og statsviter,
og er for tiden direktør i Oslo-Filharmonien.
 

«Store deler av det offentlige rom er solgt til kommersielle aktører og er derfor lite tilgjengelig for offentlige institusjoner. Vi lever på den ene uka i året hvor vi får tapetsere Karl Johan med bannere»

Å skape «eventer»

Hun forteller videre at det å spille konsert hver uke, slik Oslo-Filharmonien gjør, er i seg selv noe som mediene ser på som en repeterende øvelse. Dermed må de i enda større grad selv prøve å skape «eventer», ved å kommunisere tydeligere, og skape begivenheter som man kan diskutere og snakke om. Det kan være gjennom innovative grep i konsertsalen. Men det kan også for eksempel være ved å lage en hel festival der de spiller alle Beethovens symfonier i løpet av to uker, slik de åpner sesongen 2016/17.

Det lille ekstra

- Vi ser at agenter gjerne profilerer solister som kan tilby noe «ekstraordinært», påpeker Røynesdal. Agenturene er opptatt av de som har noe «annet» enn bare det å være flinke til å spille eller synge. «Hva legger du i noe annet?», spør en student på første rad.  - Det kan være veldig mye forskjellig, men det er lett, eller i alle fall fristende, å nevne en pianist som Lang Lang som åpenbart har åpnet noen nye kommersielle dører.

Et nytt mind-set

Røynesdal fortsetter å fortelle hvordan samfunnet er i endring, om dreininger i økonomiske betingelser fra offentlig til private midler, om nedleggelser av orkestre i andre europeiske byer, og om dilemmaer ved å lede en institusjon som Oslo-Filharmonien. Det hender de må spille syv julekonserter for å ha mulighet til å gjøre to bestillingsverk, forklarer hun og avslutter ivrig: - Det er ikke kvalitet vi trenger å bekymre oss for – men vi trenger alle å utfordre vårt mind-set, og tenkemåte, for å møte de nye utfordringene i samfunnet!

«Det er ikke kvalitet vi trenger å bekymre oss for – men vi trenger alle å utfordre vårt mind-set, og tenkemåte, for å møte de nye utfordringene i samfunnet

Å gjøre utdanningen relevant

Så bytter vi innleder til Tanja Orning. Hun er post.doc i NMHs Senter for fremragende utdanning i musikkutøving, der hun forsker på musikalsk entreprenørskap. Orning er opptatt av å gjøre utdanningen på NMH så relevant som mulig: - Det handler om å gjøre seg aktuell i dag, og om hvordan vi kan vise fram denne fantastiske musikken, uten å selge sjela vår!

Orning er utdannet cellist og har jobbet både i symfoniorkester og som freelancer. Foto: Aslaug L. Slette, NMH.
Orning er utdannet cellist, med bakgrunn fra
symfoniorkester og som frilanser.

«Det handler om å gjøre seg aktuell i dag, og om hvordan vi kan vise fram denne fantastiske musikken, uten å selge sjela vår!»

Ha idéer og gjøre noe med dem

Orning peker videre på kontrasten mellom den veldig langsomme læringen av selve håndverket (å spille et instrument), og det å følge med i tiden og være kreativ for å få formidlet musikken (å være entreprenør). - Det er ikke lenger én person, en mester, som kan gi dere alt dere trenger. Dere må ha idéer og gjøre noe med dem», sier Orning. - Det er det som er entreprenørskap.

«Det er ikke lenger én person, en mester, som kan gi dere alt dere trenger. Dere må ha idéer og gjøre noe med dem. Det er det som er entreprenørskap.»

Det må komme fra deg selv

Orning poengterer at det ikke finnes noen quick-fix-løsninger, der man kan importere noe utenfra som «fikser» det kreative. Man kan ikke bare invitere Atle Antonsen til å fortelle vitser innimellom at en selv spiller – det er ikke det som er entreprenørskap. Det er viktig at det kreative kommer fra deg selv, fastslår Orning, og avrunder med følgende budskap: - Dere må nok ta mer ansvar for deres karriere enn musikere før dere har vært nødt til.

Sist oppdatert: 25. februar 2016

CEMPEs frokostseminarer

Frokostseminarene i regi av CEMPE har som formål i gi studenter ved NMH forretningsmessig kompetanse, samt kunnskap og gode råd som kan være nyttige i et fremtidig yrke som musikkarbeider. De ledes av Lisbeth Wathne Svinø og Ivar Grydeland og er en del av CEMPEs utviklingsprosjekt Frilanskarriere. 

De to neste frokostseminarene er torsdag 10. mars og torsdag 7. april .