Midler til studentprosjekter

Har du en idé til et prosjekt du har lyst til å gjennomføre, men mangler penger? CEMPE utlyser nå midler til studentdrevne prosjekter, og ønsker å høre fra deg!

Kan ideen potensielt bidra til

 • å forberede studentene bedre til dagens og fremtidens musikkliv?
 • å styrke samarbeid mellom studenter på tvers av faggrenser og sjangre?
 • å utvikle studiet til å bli enda bedre?
 • tilby noe nytt som ikke finnes på NMH i dag? 

Er du usikker på om prosjektet passer inn, trenger hjelp med å videreutvikle en idé eller skrive søknadstekst? Ta kontakt med studentpartnerne i CEMPE, Guro U. Salvesen og Guoste Tamulynaite, gjennom cempe.partners@nmh.no

Søknadsfrist: 15. mai

Hva kan det søkes om?

 • Inntil 20 000 kroner for studieåret 2019–2020 med åpning for en større sum dersom dette er godt begrunnet i søknaden. 

Hvem kan søke?

 • Studenter ved NMH og andre utøvende musikkutdanningsinstitusjoner i Norge.

Hva kan midlene brukes til?

 • F.eks. leie av lokaler til konserter/produksjoner, reisestøtte, formidling, kursholdere ++.

Om søknaden

Søknaden skal være på 500–1500 ord og inneholde følgende momenter:

 • Hva man ønsker å undersøke/prøve ut.
 • Hvordan prosjektet skal gjennomføres (metode/fremgangsmåte).
 • Hvilke personer som tenkes involvert.
 • Tidsplan.
 • Tanker om hvordan prosjektet kan formidles.

Søknaden sendes til rådgiver Ellen M. Stabell senest 15. mai!

Sist oppdatert: 1. april 2019