Frokostseminar: Økonomi 3: Selvangivelse

Symposium om høyere musikkutdanning

Universitetet i Agder og CEMPE  inviterer til et symposium 31. august og 1. september 2016 i Kristiansand. Symposiet arrangeres i samarbeid med Punktfestivalen, og har som formål å skape en arena for samtale og erfaringsutveksling om høyere musikkutdanning. 

In sync? Musikk, undervisning og læring i høyere musikkutdanning.

Utgangspunktet for symposiet er erkjennelsen av at kunstpraksis og samfunnsliv er i stadig endring. Musikk som kunstform, musikerroller og musikalske medier er også i utvikling. Det er derfor viktig at høyere musikkutdanning åpner seg mot omverdenen, og utfordrer sin egen praksis i relasjon til kunstfeltet og arbeidslivet.

Sentrale problemstillinger er sammenhengen mellom kunstfeltene og læring, utforsking av undervisnings- og arbeidsmåter i høyere utdanning, forholdet mellom fagområder i utdanningene, og kompetansebehov for “fremtidens musiker”.

Samarbeidet mellom UiA og CEMPE legger til rette for en samtale om disse utfordringene i en ramme som vektlegger dialog, sjangeråpenhet, den elektroniske musikerens plass i høyere utdanning, frilans- og portfoliomusikeren, og også den sjangerspesifikke musikeren.

Symposiet er gratis. Utenlandske gjester vil delta på symposiet.

Sett av datoen

Vi ber alle interesserte sette av datoene. Informasjon om program og påmelding kommer. Vi anbefaler alle deltakere å få med seg Punktfestivalen som starter umiddelbart etter symposiet.

Sist oppdatert: 10. juni 2016