Tredje keynote til AEC og CEMPE konferansen: Susanne van Els

Vi er glade for å kunne annonsere Susanne van Els som AEC og CEMPE konferansens tredje keynote.

Susanne van Els vil holde den tredje og siste keynoten på konferansen Becoming musicians – student involvement and teacher collaboration in higher music education, 24.-26. oktober 2018 ved Norges musikkhøgskole.

Susanne van Els er koordinator for det europeiske opera-akademiet (European Opera Academy) og tilsatt ved konservatoriet i Maastricht. Her leder hun innovative operaprosjekter, arbeider ved forskningssenteret for teknologidrevet kunst, og utvikler tverrfaglige prosjekter for kunstfagene. van Els er opprinnelig bratsjist og blant Nederlands ledende musikere. Hun studerte ved Royal Conservatoire i Haag (til 1990), hvor hun også var seksjonsleder for klassisk musikk fra 2009 til 2015. Frem til 2017 var hun seksjonsleder for seksjon for klassisk musikk ved konservatoriet i Maastricht.

I sin keynote vil van Els vektlegge læringsprosesser som foregår utenfor konvensjonelle undervisningssituasjoner:

 

How (not) to teach?

... looking into all the learning which goes on apart from conventional teaching 

and thinking about how our academies can host, encourage and facilitate this more, 

which touches upon larger topics of teaching methods, organisation of learning, student's choice and diversity (both for students and institutions)...

 

Les mer om Susanne van Els:

www.susannevanels.com

Sist oppdatert: 23. juli 2018