Utlysning av stipender til studentdrevne prosjekter

SUT utlyser i samarbeid med CEMPE og NOKUT midler til studentdrevne prosjekter som bedrer utdanningene ved NMH. Prosjektene skal drives av studenter, og utføres i samarbeid med en eller flere lærere. Totalt vil 100 000 kr tildeles. Midlene kan fordeles på flere prosjekter.

Har du et forslag til prosjekt, skriv en prosjektbeskrivelse som inneholder:

  • Navn på deltakende studenter, og kontaktinformasjon
  • Kort beskrivelse av prosjektet, og hvordan prosjektet vil bidra til å bedre NMH-studenters utdanning
  • Når prosjektet skal gjennomføres (tidsplan)
  • Hvilke lærere dere skal samarbeide med, og på hvilken måte samarbeidet skal foregå (lærerne må være spurt på forhånd)
  • Søkesum, og oversikt over hva midlene skal brukes til

Helpdesk 2. mars kl. 12 i kantina

Har du spørsmål om stipendordningen, møt opp til Helpdesk torsdag 2. mars kl. 12-14 i kantina. Der kan du treffe folk fra SUT og CEMPE.

Rapportering

NOKUT utbetaler stipendmidlene til CEMPE, som igjen videreformidler midlene til studentene. CEMPE skal rapportere på prosjektet/prosjektene som del av den årlige rapporteringen til NOKUT. Studenter som mottar stipend skal derfor skrive en aktivitetsrapport når prosjektet er ferdig, som også inneholder oversikt over utgifter.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. mars 2017. Send ditt forslag til sut@nmh.no, med kopi til cempe@nmh.no

Kontaktpersoner

SUT-leder Siri Storheim (siri.storheim@student.nmh.no)
Leder for CEMPE, Jon Helge Sætre (jon.h.saetre@nmh.no)

Sist oppdatert: 21. februar 2017