Utlysning: Studentpartnere i CEMPEs senterledelse

Senter for Fremragende Utdanning i Musikkutøving (CEMPE) utlyser to stillinger som studentpartnere i 15%. Søknadsfrist 18. juni. 

CEMPE utlyser to stillinger som studentpartnere i 15% (det vil si ca. 6 timer i uken). Stillingene er nyopprettet, og er ledige fra 1. august 2018 eller etter nærmere avtale. Stillingene løper til 30. juni 2019, med mulighet for forlengelse. Stillingene som studentpartnere er knyttet til CEMPE, og vil inngå i senterets senterledelse. 

Arbeidsoppgaver

Studentpartnerne blir en del av senterledelsen i CEMPE, og skal bidra i idéutvikling og planlegging av senterets prosjekter og virksomhet for øvrig, og bidra til at senteret ivaretar studentperspektivet og studentinvolvering på gode måter. Studentpartnerne vil delta i møter med senterledelsen, og i CEMPEs styringsorganer (styringsgruppe og International Advisory Committee) etter behov. Studentpartnerne vil også kunne delta aktivt i noen av senteres pågående prosjekter og i formidlingsarbeid, og vil også ha mulighet til å igangsette og lede egne prosjekter. Studentpartnerne vil også samarbeide og kommunisere med interne og eksterne studenter og studentorganer, og med studenter som er ansvarlige for studentstyrte prosjekter i CEMPE.

Hvem kan søke?

Du må være student på bachelor eller master ved NMH. Studenter fra 3. studieår og høyere oppfordres til å søke. Du må ha interesse for utdannings-, lærings- og undervisningsspørsmål knyttet til høyere musikkutdanning, og ha ideer til hvordan høyere musikkutdanning kan bli bedre. 

Det legges vekt på personlig egnethet, særlig evne til å ta initiativ, evne til samarbeid og evne til kommunikasjon.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingene lønnes i lønnstrinn 27.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til CEMPE-leder Jon Helge Sætre, telefon 908 71 513, eller viserektor for studier, Morten Halle, telefon 922 95 614.

Søknad, CV og eventuelle attester som dokumenterer arbeidserfaring, verv eller lignende sendes til jon.h.saetre@nmh.no.

Søknadsfrist: 18. juni 2018

Sist oppdatert: 30. mai 2018