Verdifulle erfaringer fra Community Engagement Lab i USA

Kjell Tore Innervik og Brit Ågot Brøske Danielsen deltok i august 2014 på et kurs i regi av Community Engagement Lab (CEL) i Burlington i Vermont, USA.

CELs misjon er å styrke vitaliteten i lokalsamfunnene ved hjelp av prosjekter som forener mennesker, aktiviserer deres kreativitet og forsterker deres stemmer.

Både orkestermedlemmer og undervisende kunstnere var samlet i Burlington for å skape og arbeide med idéer om hvordan man kan engasjere et nytt publikum i lokalsamfunnene. Utgangspunktet for det kreative arbeidet var temaet Min hjemby og et bestillingsverk i tilknytning til dette temaet.

 

 

Fra Community Engagement Lab i USA, 2014.
Fra Community Engagement Lab i USA, 2014.

Eric Booth, som er opphavsmann til profesjonen undervisende kunstnere, ledet kurset hvis formål var å fremme kreative idéer blant deltakerne. Innervik og Brøske Danielsen deltok på dette kurset som et ledd i deres arbeid med sitt prosjekt i CEMPE, Frilanskarriere. Målet er å stimulere til innovative ideer og handlinger. Hensikten er å skape nye forestillinger for et nytt publikum på nye arenaer, og integrere dette i musikkhøgskolens kursmoduler.

Kjell Tore Innervik i gruppearbeid på Community Engagement Lab.
Kjell Tore Innervik i gruppearbeid på Community
Engagement Lab.

Praktiske aktiviteter, diskusjoner, gruppearbeid, refleksjon og fremførelser bidro til verdifull læring om idéskaping,  kreativ læring, gjennomføring av workshops, presentasjon av forestillinger og hvordan engasjere et publikum.

Deltakelsen var mest verdifull når det gjaldt kompetanse i hvordan vi kan bringe studentene ut av en snever forstilling om hva det innebærer å være en utøvende musiker, og i tillegg hvordan man lanserer innovative ideer og nye tilnærmingsmåter. Innervik og Brøske Danielsen arbeider videre med disse idéene, verktøyene og aktivitetene i flere prosjekter tilknyttet mastergradsprogrammet ved Norges musikkhøgskole.

 

Sist oppdatert: 3. juni 2015