Aktuelt

Foajeskjerm_Torrence_19.1.17_2.jpg

CEMPE utlyser innovasjonsmidler 2016 17. mars 2016

CEMPE utlyser for andre gang midler til prosjekter hvor lærere i alle fag kan søke. Utlysningen er åpen for lærere fra alle norske utdanningsinstitusjoner med utøvende musikkutdanning.

Publikasjon om å lære sammen 11. mars 2016

Å lære sammen er forsøk med gruppeundervisning som supplement til individuell undervisning på hovedinstrument. Rapporten beskriver seks forsøk med gruppeundervisning som er gjennomført av lærere på Norges musikkhøgskole.
 

Kunst versus kommers

Studenter må ta ansvar for egen karriere 25. februar 2016

Fremtidens musikerrolle i en klassisk musikkbransje i endring - dette var tema for CEMPEs sjette frokostseminar i serien «Det hjelper ikke bare å være god til å spille». Ingrid Røynesdal og Tanja Orning understreket at studentene må ta ansvar for egen karriere.

samspill med pc

Frokostseminarene fortsetter i 2016! 26. januar 2016

Hvordan leve av musikk? Frokostseminarene i regi av CEMPE fortsetter våren 2016. Få tips om å utvikle en idé til en ferdig sceneopptreden, om markedsføring og hvordan du søker penger og styrer egen økonomi .

Fri improvisasjon til stumfilm 08. januar 2016

Klarinett-student Marie Rotevatn har hatt en spesiell konsertopplevelse i Leipziger Jazztage. Som praksisstudent i Det norske blåseensemble fikk Marie sammen med orkesteret friimprovisere musikk til stumfilmen Nosferatu fra 1922.

Pianotime

Mesterklassens muligheter 06. januar 2016

Mesterklasser er en spesiell undervisningsform, hvor en student blir undervist av en lærer som ikke kjenner vedkommende, og undervisningen skjer foran et publikum som også formodes å lære noe. Hva får egentlig studentene ut av å delta i mesterklasser?

saetre-tornquist.jpg

- CEMPE skal være en spydspiss både nasjonalt og internasjonalt 27. november 2015

Ny CEMPE-leder vil tenke nytt rundt musikkutdanning, men samtidig ta vare på det beste i tradisjonene.

Kenny Werner by Alessandra Freguja

Åpen forelesning med Kenny Werner 11. november 2015

Den verdensberømte jazzpianisten Kenny Werner holder en åpen forelesning på Norges musikkhøgskole 3. desember. Forelesningen er gratis og åpen for alle.

En fiolinist formes om 09. oktober 2015

Er det mulig å lære seg å spille et instrument på nytt? Dette er historien om hvordan fiolinstudenten Sander Tingstad og professor Morten Carlsen jobbet sammen og begynte forfra.

Ingrid Maria Hanken

CEMPE: - Målet har vært å bygge et felleskap rundt undervisningen 08. oktober 2015

Ingrid Maria Hanken var sentral som leder for CEMPE i senterets to første år. I dette intervjuet reflekterer hun over hva det vil si å starte opp et nytt senter og hva CEMPE oppnådde den første tiden.

Bøker

CEMPE i internasjonalt forskningsprosjekt 28. september 2015

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) har takket ja til å delta i et internasjonal forskningsprosjekt om sentre for fremragende utdanning.

Øving på tvers av sjangrar 08. juni 2015

Føremålet for prosjektet Øving på tvers av sjangrar er å dele øvetilnærmingar og –metodar på tvers av sjangrar og fagområdar, for saman å utforske og utvikle nye slike tilnærmingar eller metodar. 

Forslag til mandater og instrukser

Verdifulle erfaringer fra Community Engagement Lab i USA 03. juni 2015

Kjell Tore Innervik og Brit Ågot Brøske Danielsen deltok i august 2014 på et kurs i regi av Community Engagement Lab (CEL) i Burlington i Vermont, USA.

Sang lysere

Tildeling av innovasjonsmidler fra CEMPE 21. mai 2015

CEMPE har tildelt innovasjonsmidler på inntil kr. 50.000 til fire utviklingsprosjekter for studieåret 2015/2016. Midlene skal brukes til å utforske og utvikle utdanning i musikkutøving på høyt nivå.

Profilbilde papirhatt

Studenter med perspektiv på musikerlivet 13. mai 2015

For en utøvende musiker er det, uavhengig av yrkeskarriere, alltid viktig at det kreativt skapende ligger i bunnen. Uansett om man arbeider som frilansmusiker på heltid eller tar honorerte oppdrag ved siden av fast jobb, er det i tillegg nødvendig med en viss kjennskap til den forretningsmessige siden av virket.

Hørselstest januar 2017

Samarbeidslæring gjennom Critical Response Process 15. april 2015

Eierskap til egen kunstnerisk utvikling og identitet er viktig for at musikkstudenter skal bli selvstendige og kreative musikkutøvere.

NMH-2014-9948

Hva skjer når studentene får ansvar for undervisningen? 14. april 2015

Gruppeundervisning i hovedinstrument kan foregå på ulike måter. Ett trekk som er felles for mange modeller, er at studentene skal lære av hverandre, enten ved å veilede og bli veiledet av sine medstudenter eller ved å aktivt observere den veiledningen læreren gir på gruppetimene.

Studenter kollokvie

CEMPE utlyser innovasjonsmidler 23. mars 2015

Utlysningen er åpen for lærere fra alle norske utdanningsinstitusjoner med utøvende musikkutdanning.

Kulturtrøkk i Hammerfest

KULTURTRØKK i Hammerfest 06. mars 2015

KULTURTRØKK i Hammerfest bidrar til verdifulle erfaringer for masterstudenter ved NMH.

kullberg.jpg

Masterstudenter i dialog 07. januar 2015

Studenter på utøvende master deltar i samtaler med kultursektoren.

Kammermusikk kvadrat

Innblikk i en gruppetime: Studenter som veiledere for hverandre 13. oktober 2014

Å undervise studenter i grupper åpner muligheten for at de kan være ressurser for hverandres læring. Dette illustreres i et utdrag fra en observasjon i en av professor Julius Pranevicius’ gruppetimer.

bjontegaard-gruppeundervisning-i-instrumentalopplaeringen.jpg

Publikasjon om gruppeundervisning i instrumentalopplæringen 13. oktober 2014

Rapporten "Gruppeundervisning i instrumentalopplæringen på høyskolenivå" utforsker kombinasjon av individuell undervisning og gruppeundervisning i små grupper på hovedinstrument.

Lyden - stand uke 2

CEMPE innvilget entreprenørskapsmidler 02. oktober 2014

Prosjektet «Musikalsk entreprenørskap – mellom børs og katedral» er blitt tildelt 600.000 kroner fra Norgesuniversitetet.

Borkenes samspill

Musikkstudenter møter beboere på Borkenes asylmottak 18. august 2014

Masterstudenter fra utøverstudiet og musikkterapistudiet ved Norges musikkhøgskole fikk i oppdrag å gjennomføre workshops med beboerne på asylmottaket. Det hele munnet ut i en avslutningskonsert som inngikk i programmet til Festspillene i Nord-Norge.

piano

12 utviklingsprosjekter er i gang 18. august 2014

En vesentlig del av musikkstudier består av undervisning i hovedinstrument og studentenes selvstendige øving på hovedinstrumentet.